Źródło: http://www.zaprasza.net/a.php?article_id=32166

aGdy przypatrzymy się kolonizacji Ameryki Północnej przez Anglików to rozpoznamy następujące fazy podboju.  Pierwszą było założenie przyczółków.  Potem odszukano wśród rdzennej ludności chętnych do współpracy, czyli kolaboracji.  Dalszą ekspansję poprzedzono pozbawieniem miejscowej ludności podstaw bytu.  Ponieważ głównym pokarmem, a zarazem surowcem w wielu dziedzinach życia Indian były bizony to wymordowano wszystkie możliwe stada.  Głodujących aborygenów amerykańskich – nazywanych przez Polaków “Indianami” spędzano do miejsc nazywanych rezerwatami. Tam niejednokrotnie głodowali i wymierali z wycieńczenie.

Ale koloniści angielscy imali się jeszcze perfidniejszych metod ludobójstwa bo podsyłali do rezerwatów koce pochodzące ze źródeł epidemii cholery – jakie miały miejsce w Anglii w XIX wieku. Na “uwolnionych” od rdzennych mieszkańców terenach nastąpiła europejska kolonizacja, która stanowiła źródło dochodów dla rzeczywistych inicjatorów eksterminacji Indian. Im bardziej rozwijały się na tych terenach Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – tym większe dochody osiągali bankierzy.

A jak wygląda – niedokończona jeszcze kolonizacja ziem polskich?

Pierwszy etap był identycznym do amerykańskiego wzorca. Wśród zamieszkujących Polskę osób, znaleziono chętnych do kolaboracji.  Potem systematycznie likwidowano polskie przedsiebiorstwa – podstawy bytu Polaków – by zmusić ich do emigracji.  W różnych gettach na terenie Europu Zachodniej – znaczna część Polaków podlega degeneracji. Stan taki gwarantuje bardzo znaczące ograniczenie populacji Narodu Polskiego.  Działająca na terenie Polski “opieka zdrowotna” – bardzo często przypomina instytucję eksterminacji narodu.

Od wielu lat przygotowuje się grunt pod kolonizację Polski.  Przez ponad 15 lat prowadzona jest w liberalnych mediach propaganda głoszącą że: “aktywni Polacy powinni wyjechać z Polski – bo za granicą znajdą dla siebie przyszłość”.  Były również hasła bardziej bezczelne że: “w Polsce pozostają tylko nieudacznicy”.

Kiedy blisko 5 milionów Polaków opuściło Polskę to rozpoczęto kolejny etap strategii kolonizacji Naszego Kraju. W mediach zaczęły się pojawiać, pisane na zamówienie artykuły – sygnowane przez najemnych pseudonaukowców – głoszące że:  “Polska potrzebuje 5 milionów imigrantów”.  Żaden z tych pseudonaukowców nie wspomina, że wegetujący za granicą Polacy powinni powrócić do Polski ale, że do Naszego Kraju mają przybyć obcy.

Strategia kolonizacji Polski oparta jest na skłóceniu społeczeństwa. Dokonują tego główne media, oraz prorządowe – do niedawna portale internetowe: WP, Interia, Onet.  Chociaż obecnie chcą one zmienić swój wizerunek na rzekomo niezależne, to cały czas realizują strategię NWO.  Przykładem tego są wspomniane artykuły o potrzebie przybycia do Polski wielu milionów imigrantów.
A dziś przeczytałem na WP – wyjątkowo bezczelny artykuł pod tytułem: “Ilu pracowników musi harować na jednego emeryta?”

To modelowe szczucie ludzi na siebie.

Każdemu dzisiejszemu emerytowi odbierano część zarobku na poczet przyszłej emerytury.  Gdyby pieniądze te pozostawił w banku na procent – to uzyskałby więcej – niż przeciętny Polak otrzymuje z emerytury.  Artykuły takie są elementem przygotowań do ograbienia ludzi pracujących z należnych im pieniędzy.  Gdy popatrzymy na system fiskalny Trzeciej RP to stwierdzić musimy, że już dawno przekroczył on wszelkie granice rozsądku.  Nie ma mowy o żadnej “demokracji” a i niewolnictwo finansowe Obywateli Trzeciej RP sięgnęło absurdu.  Rozsądny władca niewolników będzie dbał o posiadaną siłę roboczą.  Polskojęzyczne rządy nie mają takich problemów bo ich prawdziwym celem jest kolonizacja terenów Polski – po eksterminacji rdzennej ludności tego Kraju.

Foto: Polscy aborygeni obchodzący tradycyjne święto. Jeszcze Im się wydaje, że żyją w swoim kraju. (www.zaprasza.net)

31 marzec 2013

Artur Łoboda