fot. Jacek Porosa

fot. Jacek Porosa

PIEŚŃ ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO

Słowa piosenki autorstwa Edwarda Topczewskiego, ps. „Jaguar”, „Toporek” urodzonego w 1926 r. w Wodziłówce koło Knyszyna, studenta Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który zginął jako Żołnierz Wyklęty – Zbrojnego Podziemia w 1952 r. pod Suchowolą, w obławie. Grób symboliczny „Toporka” znajduje się na cmentarzu w Knyszynie.

Piosenka powstała około 1940 r., a zaśpiewał ją stryjeczny brat autora Tadeusz Topczewski ze wsi Wodziłówka.

 

Precz z czerwonymi tyranami,

Niech Żyje wolny, polski lud.

A drżyjcie Żydzi, bo i z wami

Rachunek zrobim, spłacim dług.

      Nie zrobi Moskal Białorusi,

      Z polskiej dziedziny, polskich ziem,

      Polska tu była i być musi

      I nie pomoże żaden sejm.

Na nic te wiece, na nic te mowy,

Lud polski jest narodowy,

I wie co prawda, a co fałsz.

      Do broni bracie, hej na wroga,

      Ty dzika tłuszczo w strachu żyj!

     Niech żyje nam Ojczyzna droga!

     Ty wierny ludu żyj!

 

Zanotował Józef Maroszek, 1982 r.