Sladami-mini11 lutego br. o godz. 16.30 w Książnicy Podlaskiej (ul. Kilińskiego 16, czytelnia, I piętro) rozpocznie się oficjalna promocja najnowszej książki dr. Marcina Zwolskiego z IPN w Białymstoku pt. „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim”. Bez przesady można stwierdzić, że jest to książka wstrząsająca. Po raz pierwszy pokazuje ogrom zbrodni dokonywanych po wojnie na terenie Polski północno-wschodniej przez funkcjonariuszy polskiego i sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zbrodnie te ukazane są poprzez pryzmat miejsc, które codziennie mijamy przechodząc ulicami Białegostoku, Suwałk, Łomży czy Sokółki. O krwawym obliczu walki w obronie niepodległości Rzeczypospolitej w pierwszych latach powojennych opowiadają nie tylko ofiary represji, które przeżyły, ale także kaci. Aż trudno uwierzyć, jak wiele śladów zachowało się do dziś w miejscach, w których funkcjonariusze UB czy NKWD przesłuchiwali aresztowanych. Przez lata dbano, aby ci, którzy przeżyli, nie mieli odwagi opowiadać o swoich cierpieniach nawet najbliższym. Zapomniano jednak o śladach materialnych, które pozostały w dawnych aresztach, więzieniach, katowniach. Wydrapane na cegłach inicjały, daty, nazwiska, modlitwy jeszcze dziś budzą trwogę, a zestawione ze wspomnieniami zebranymi po 1989 r. i dokumentami z wewnętrznych dochodzeń prowadzonych w połowie lat 50. przez UB, odtajnionymi w ostatnich latach, tworzą obraz po wielokroć poruszający. Trzeba tę książkę uważnie przeczytać, obejrzeć zdjęcia, uruchomić wyobraźnię, bo pokazuje czas boleśnie prawdziwy, a jednocześnie boleśnie zapomniany. Książka dr. Marcina Zwolskiego to wydawnictwo z pogranicza monografii i albumu przygotowane w ramach prac nad ogólnopolskim projektem badawczym „Śladami zbrodni”. Liczy sobie 456 stron.

Tomasz Danilecki

Asystent prasowy Oddziału IPN w Białymstoku

 

Więcej o książce:

http://ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/sladami-zbrodni-okresu-stalinowskiego-w-wojewodztwie-bialostockim