ErrorWyprano was z resztek dumy i jakichkolwiek cech wolicjonalnych w obronie własnej godności ,
poczucia odpowiedzialności za spuściznę wielu pokoleń których krew wsiąkła w tą świętą polską ziemię ,
byście mogli żyć.
Takim zaprzańcom nie wolno śpiewać dzisiaj Roty , ni Bogurodzicy ni dołączać się do Apelu Jasnogórskiego, w ogóle czegoś co tchnie Duchem Narodu gdyż jesteście niegodnymi hipokrytami….
„Bez serc , bez ducha , to szkieletów ludy …. „ Adam Mickiewicz
Obecnie nie nasi przedstawiciele uzurpujący sobie prawo reprezentowania wyraziciela woli narodu , inkasujący judaszowe srebrniki i obmierzłe piastując stanowiska chcą dorżnąć jeden z ostatnich bastionów chrześcijaństwa jakim niechybnie jest Polska .
Sprzedali się za sejmowe ławy , senackie taborety , ciepłe posadki w spółkach Skarbu Państwa , za najmickie etaty w Brukseli, za sowite odprawy zepchnięci z pierwszego planu , po wykonaniu części planu rytualnego mordu na Rzeczypospolitej…. „ Przekleństwo dzieciom, zaprzedającym w kajdany matkę rodzoną, PRZEKLEŃSTWO!” Władysław Reymont Aktualnie wpajają wam poczucie empatii do tysięcy emigrantów które falą nieokiełznanego muzułmańskiego fundamentalizmu przywrą do waszych rodzin z handżarem w ręku przy lackiej szyi. Nikt was nie pyta o zgodę gdyż nie macie krzesła przy stole negocjacyjnym.

Nikt Polski nie traktuje poważnie .Dawno straciliśmy swą podmiotowość i niezależność. „Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, stratował, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może być ona dla niego nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej niema dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmują stopy człowieka, ani tyle, ile zajmuje mogiła …..” Stefan Żeromski Nie mamy polskiego rządu , nie mamy polskiej racji stanu, nie mamy polskich elit intelektualnych, nie mamy suwerenności gospodarczej, nie mamy sprawnej armii , niezawisłych sądów , niezainfekowanych i nieobcych nam mediów i co za tym idzie rzetelnych informacji , nie mamy nic .Jesteśmy tylko obrysem w kartografii , nieliczni i niedoinformowani śmią nazywać tą próżnię Rzeczpospolitą…. Z wielką goryczą też jako ortodoksyjny katolik muszę przyznać , że ma to miejsce przy dużej aprobacie hierarchów KK tak w Watykanie jak i nad Wisłą. Niestety naszej racji stanu nie wyznają biskupi w Rzeczpospolitej, ale to jest zrozumiałe przy tak dużym nasyceniu ich substancji tkanką nam kulturowo obcą. Ci przewodnicy owieczek bożych stoją z bezwolną masą nad przepaścią i krok nas dzieli od samounicestwienia….. Polacy , gdzie wasza duma i duch wasz…… Z multi-kulti podlasia , ERROR 404 NSZ.

ERROR 404 NSZ . Krzemieniec Podlaski 11.09.2015 and NWO day.