Jak to w Polsce mówią, że “Prawda jak Oliwa zawsze na wierzch wypływa” i tak stało się tym razem. Wielokrotny kłamca, zwyrodnialec Konrad Andrzej Dulkowski, od wielu lat niszczył ludzi poprzez swój fanpage na Facebooku: „ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych”.  Choć wielokrotnie postawiony przed Sądem,  za naruszanie dóbr osobistych i zniewagi, zawsze tłumaczył i „wywijał” się kłamstwem, iż nie on prowadzi ten zakłamany, plugawy fanpage i nawet nie wie kto nim administruje. 

(Uruchomiona został zrzutka na pomoc prawną poszkodowanym przez omzrik Dulkowskiego i Gawła https://zrzutka.pl/2w837h)

 W świetle prawa polskiego jest to krzywoprzysięstwo za które grozi do 8 lat więzienia, ale wpłaty pieniężne naiwnych ludzi utrzymujących ten ośrodek, widocznie były warte takiego ryzyka, lub ktoś daje mu mocny parasol ochronny. 

Art. 233. Kodeksu karnego 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W filmie zamieszczonym poniżej, pokazuje czarno na białym, że to Konrad Andrzej Dulkowski, prezes fundacji ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, (a prywatnie szwagier ukrywającego się od wielu lat złodzieja, oszusta, kłamcy Rafała Piotra Gawła), od zawsze prowadzi ten fanpage na Facebooku.

 Na filmie widać jak Dulkowski posługuje się aparatem telefonicznym, robiąc mi zdjęcia które bezpośrednio z budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, udostępnił na facebookowym fanpage OMZRiK.

 Mamy na to trzech świadków, iż Konrad Andrzej Dulkowski o godzinie 9:33 był jeszcze w budynku Sądu i nikogo nie było, poza dziennikarzem lokalnej g. wyborczej – Maciejem Chołodowskim, który jest zadaniowany do pisania tych paszkwili w ślad za kłamstwami Dulkowskiego. Wzywałem tego „dziennikarza” do zaprzestania szkalowania naszej redakcji, a dokładnie mnie, bo akt oskarżenia to nie wyrok i nie powinno się publikować takich informacji wpływających na osąd społeczny gdyż jest to manipulacja i piętnowanie, ale zadaniowiec musi swoje zrobić. Przygotowywany jest pozew cywilny i skarga do Rada Etyki Mediów. Więcej o tym przeczytasz tu: List otwarty w sprawie pomówienia lokalnej „gazety wybiórczej” oraz przedsądowe wezwanie do przeprosin przez Macieja Chołodowskiego

Wpis wykonany i umieszczony na fanpage Facebook OMZRiK o 9:33 w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych prawdopodobnie, od wielu lat łamiąc prawo, szkalował pomawiał wprowadzał w błąd organa ścigania, Sądy oraz prokuratury w całym kraju, a za tym wszystkim stoi kłamca Konrad Andrzej Dulkowski oraz kłamca, złodziej, oszust, malwersant Rafał Piotr Gaweł.

W swoich filmach, mówię o Konradzie Andrzeju Dulkowskim jako o przestępcy. Nie są to słowa bez pokrycia, bo na stronie https://encyklopediateatru.pl/autorzy/6387/konrad-dulkowski  chwali się, iż był przestępcą a mianowicie przemytnikiem. Nie ważne jest czy go złapano czy nie, ważne jakie czyny w życiu robił i jak widać nawet jest z nich dumny, bo udało mu się uniknąć odpowiedzialności. Myślę, że prokurator zada mu pytanie, dlaczego chwali się tym publicznie, jakie były przemycane przedmioty i czy może podda się dobrowolnej karze.

Konrad Andrzej Dulkowski – Przemytnik

Jest to przestępstwo karno-skarbowe z artykułu 86. – [Przemyt celny] – “Kodeks karny skarbowy”. 

Po szczegóły, odsyłam cię drogi czytelniku na stronę https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-skarbowy-16852901/art-86, gdzie znajduje się więcej informacji co za to grozi. Szkoda, że nie wiemy co pan Konrad przemycał, bo np. za przemyt narkotyków jest kara pozbawienia wolności do 5 lat i wysoka grzywna.

Nasuwają się  Pytanie, Jakim cudem,przez tyle lat, dwóch kłamców, oszustów, przestępców jest wiarygodnie traktowany przez Sądy i prokuratorów? Jakim cudem mogą tak długo bezkarnie działać na terenie kraju. Dulkowski wielokrotnie kłamie przed Sądem, że nie on stoi za fanpage OMZRIK na Facebooku, natomiast trzeba brać pod uwagę fakt, iż podstawą każdego śledztwa jest maksyma prawnicza, która mówi: Is fecit, cui prodest – ten uczynił, czyja korzyść.

Czy sędziowie i prokuratorzy zajmujący się „donosami” kłamców, mają zbyt niski iloraz inteligencji, by brać pod uwagę takie podstawy o których uczą od pierwszych lat studiów?, a może są zadaniowani politycznie, by niszczyć patriotyczną tkankę narodu Polskiego. Korzyść jaką czerpie Konrad Andrzej Dulkowski i Rafał Piotr Gaweł za pośrednictwem wpłat na konta oraz na zrzutki podane poniżej każdego kłamliwego artykułu na Facebooku, powinna prokuratorom i sędziom od razu sugerować do kogo fanpage należy. Jeżeli nawet nie należy, to czerpiąc z tego korzyści finansowe przez wiele lat – jest współwinny przestępstw tam popełnianych!  Jedynym wytłumaczeniem jest to, iż są to szmalcownicy którymi posługują się ludzie dający im jednocześnie parasol ochronny na działania antypolskie i przestępcze, bo innego logicznego wytłumaczenia nie widzę.

Policjanci, prokuratorzy, sędziowie weźcie się w końcu do roboty. Za co wam płaci Naród Polski! Dlaczego pozwalacie, by takie przestępcze elementy od lat pluły Polakom w twarz i wysługiwały się wami w walce z Polskim patriotyzmem? Przez kilka lat działalności tej antypolskiej jaczejki, nigdy nie wystąpili w obronie Polaków i katolików, a wielokrotnie mieli zgłoszenia i prośby o reakcję.

Policjanci, prokuratorzy, sędziowie, jeżeli ktoś was zadaniuje do działań antypolskich, to pamiętajcie o odpowiedzialności karnej która na was spoczywa.

Art.  231.  [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]

1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

(Uruchomiona został zrzutka na pomoc prawną poszkodowanym przez Dulkowskiego i Gawła
https://zrzutka.pl/2w837h)

Red. Jacek Porosa