UE IV rzeszaCzy Unia Europejska to realizacja gospodarczego podboju Europy przez Niemcy po tym jak próba militarnego podboju poniosła klęskę podczas II wojny światowej?
Np. drogi służą transportowi towarów z Niemiec do Rosji, a Polacy zamiast zarabiać na opłatach za przewóz przez Polskę towarów ponoszą koszty budowy, eksploatacji, remontów dróg, koszty wypadków, zniszczenia środowiska, zdrowia i życia ludzi. Towarzyszyła temu fala bankructw lokalnych firm oszukanych jako podwykonawcy przy okazji budowy dróg i auto=strat. Firmy czy lokalne władze realizując absurdalne nieuzasadnione ekonomicznie pomysły po zawyżonych kosztach mają kłopoty z późniejszymi kosztami eksploatacji, a zagraniczne banki czekają na przejęcie ich majątku zastawionego w ramach kredytu na pokrycie wkładu własnego.
Dość żartobliwym przykładem jest automat do sprzedaży „gorących posiłków” „współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”.

Automat zamiast stworzyć nowe miejsca pracy je likwiduje, do tego to niezdrowa, złej jakości usługa – obecnie z oferowanego wcześniej m.in. w szkołach szkodliwego fast – foodu jak hot dogi, cham=burgery i zapiekanki w związku z rządowym zakazem sprzedaży niezdrowej żywności pozostały tylko ….placki ziemniaczane jako rzekomy „produkt regionalny”. Niestety, zepsuty automat wydaje je… zimne (komunikat „błąd modułu mikrofalówki” oznacza awarię kuchenki mikrofalowej) czyli oszukuje i okrada konsumenta. Automat w przeciwieństwie do żywego człowieka nie przyjmuje reklamacji.
Film: Absurd: zepsuty „automat gastronomiczny” sfinansowany przez UE http://youtu.be/6ZwQhHNNGYk
Należy całkowicie zrezygnować z dotacji dla firm, osób i podmiotów na przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, ponieważ zakłóca to zasadę konkurencji oraz tworzy pole do korupcji ze względu na zasady przyznawania takich dotacji (jak się szacuje wysokość łapówek w Polsce to ok. 10% wartości zamówienia/inwestycji, wystarczy popatrzeć na samochody na parkingu przez Urzędem Marszałkowskim Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego).
Przykłady absurdalnych dotacji to np. w wysokości 5 mln dla zajazdu Atlanta (rodzina prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego), lodziarni przy ul Rynek Kościuszki w Białymstoku, (wiedzą jak kręcić lody na funduszach UE?), dotacje dla kościołów czy cerkwi na cele religijne (np. muzeum archidieciezjalne) – to kolejne przykłady patologii, mających szkodliwy wpływ na rynek i regionalny rozwój gospodarczy oraz likwidację miejsc pracy pogłębiające biedę, rozwarstwienie społeczne.
EuroPOranoja czy POwtórka księżycowej epoki Gierka która doprowadziła do bankructwa Polski?
(rmmk)