Michalkiewicz3Oddział Białystok Stowarzyszenia KoLiber oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego przy szczególnym udziale i wsparciu Pana Grzegorza Zubrzyckiego ma zaszczyt zaprosić na spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem. Spotkanie będzie miało charakter rozmowy z gościem w której będą poruszane najważniejsze tematy dotyczące Polski i wydarzeń bieżących.

Stanisław Andrzej Michalkiewicz jest polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim, eseistą, publicystą i autorem książek o tematyce społeczno-politycznej. Był działaczem opozycji w PRL, a także współzałożycielem Unii Polityki Realnej.

Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

WSTĘP WOLNY