plakat-pogrzeb-net

Dnia 15 lutego 2015 roku o godzinie 12:00 w Kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Orłowie (warmińsko-mazurskie) odbyły się uroczystości pogrzebowe Żołnierzy III Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych podczas bitwy pod Gajrowskimi 16 lutego 1946 roku, którzy spoczeli na cmentarzu w Orłowie.
Pogrzeb zorganizowany przez Gminę Wydminy i Fundacją Niezłomni odbył się w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, duchowieństwa, władz województwa warmińsko-mazurskiego oraz posłów.
Studwudziestu żołnierzy III Brygady Wileńskiej, dowodzonych przez kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” stoczyło walkę z przeważającymi siłami komunistycznych oddziałów KBW-UB-MO-NKWD. W wyniku walki śmierć poniosło kilkunastu partyzantów.
Fundacja Niezłomni ekshumowała w październiku 2014 roku dziewięciu spośród nich, trwają poszukiwania pozostałych poległych.
Uroczysty pogrzeb żołnierzy podziemia antykomunistycznego, po raz pierwszy w historii, wieńczy sekwencję badawczą jaką były poszukiwania, ekshumacja oraz identyfikacja genetyczna.
Ci Niezłomni Żołnierze wytrwali do końca w oporze przeciwko komunistycznemu najeźdźcy; w obronie Ojczyzny złożyli ofiarę najcenniejszą – własne życie.
Oddajmy Im należny honor, odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku.

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Info nadesłał Ryszard Wiszowaty.