Warto sprawdzić, do kiedy mamy podpisaną umowę z firmą wywożącą nasze śmieci. 

Od 1 lipca 2013 roku w Białymstoku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. ”Ustawa śmieciowa” wymaga, by właściciele nieruchomości  wypowiedzieli dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych tak, aby przestały obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku.  Warto sprawdzić zawarte umowy oraz terminy ich wypowiedzenia, aby uniknąć konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.

Zarząd Spółki „LECH” wystąpił do firm odbierających odpady komunalne na terenie Białegostoku z apelem o przeanalizowanie prawnych możliwości jednostronnego wypowiedzenia umów przez firmy. Odpowiedzi  udzieliły dotychczas dwie firmy, które zadeklarowały sprawdzenie, czy istnieją formalne możliwości wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego zwolnienie klientów z obowiązku samodzielnego wypowiadania umowy. Zobowiązały się również do poinformowania mieszkańców, których obsługują o swojej decyzji.

(elia)

Źródło: http://fakty.bialystok.pl/2013/03/sprawdz-swoja-umowe-unikniesz-dodatkowych-oplat/