Nadesłane przez Oskara Wądołowskiego:

Słomka10 lipca środowiska patriotyczne na czele z Adamem Słomką i Zygmuntem Miernikiem przystąpiły do nieudanej próby demontażu własnymi siłami czyli kilofami i młotami komunistycznego pomnika NKWD w Katowicach na pl. Wolności. Wówczas Policja poturbowała i zatrzymała kilka osób.

Tutaj filmiki ze zdarzenia:

20130710 Godzina W; Katowice – reportaż Z. Stanowski

TAK czy NIE – Adam Słomka vs Krzysztof Gawkowski (13.09.2013)

 

Osoby te złożyły zażalenia na poczynania policji. 18 września Sąd Rejonowy w Katowicach – przewodniczy pani sędzia Patrycja Łukasik-Swoboda – przystąpił do rozpatrywania zażaleń. Tego dnia sąd poprzestał na zagadnieniach proceduralnych i rozprawę odroczył do 7 listopada. Na ławie zasiedli od lewej: Zygmunt Miernik, Adam Słomka, Mariusz Cysewski. Oto nagranie:

20130918 Proces o pomnik NKWD