2008 WROCLAW  FOT. MACIEJ SWIERCZYNSKI / AGENCJA GAZETAPrzesyłam, z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu. Bohdan Poręba.
(Na końcu artykułu bardzo ważny film)

 

 

Walerian Dąbrowski

2013. STY. 30

94 NASSAU AVE. 352

B’klyn, N.Y. 11222

walerianda@gmail.com

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ

       oddział w Białymstoku

Pani dyr Barbara Bojaryn – Kazberuk

Na ręce dyrektora  Oddziału  I P N-u  w Białymstoku, pani Barbary

Bojaryn – Kazberuk składam monit dotyczący natychmiastowego

unieważnienia stalinowskiego wyroku ciążącego na braciach Jerzym i

Zygmuncie Laudańskich. Szczytem bezprawia oraz potwarzą wobec całego

narodu polskiego była wizyta Waszego prokuratora u Jerzego

Laudańskiego dwa lata temu, który prowadził śledztwo przeciwko jednemu

z katów w/w Braci. Umorzenie tego śledztwa z powodu naturalnej śmierci

kata i pozostawienie ważności wyroku oskarżającego ofiary o

kolaborację z niemieckim okupantem, na podstawie pomówień trzech

prymitywnych zeznań, stronniczych świadków / dwie analfabetki i

funkcjonariusz U B / których zeznania są wymuszone i niewiarygodne z

litery prawa, okryły hańbą cały  I P N, powołany do naprawy krzywd

dokonanych na narodzie polskim. Dlatego też zwracam się do Pani, do

nowo mianowanego dyrektora tego Oddziału o nadanie natychmiastowego

trybu postępowania ze wzgl. na bardzo podeszły wiek pokrzywdzonych,

celem natychmiastowej rehabilitacji obu Braci i zmycia hańby ciążącej

na Waszym Oddziele. Hańby za ukrywanie prawdy dot. skazania więźnia

hitlerowskich Obozów Zagłady i Jego brata patrioty Jeszcze cięższy

zarzut ciąży na Waszym Oddziele dot. ukrywania hitlerowskich oprawców,

którzy dokonali okrutnego mordu w Jedwabnem na ludności Polskiej i

żydowskiej. Pozwalając zdziczałej i zagubionej moralnie gawiedzi

przypisywać tę zbrodnię Polakom. Nie pobieracie bardzo wysokich

uposażeń za  fałsz i szkalowanie mojego Narodu i Ojczyzny ale za

weryfikowanie zbrodni dokonanych na Polakach. Oczekuję nie rychłego

ale natychmiastowego oczyszczenia Braci Laudańskich na podstawie

niepodważalnych materiałów dowodowych będących w Waszych…

Źrodło: gazetawarszawska.com