JudeopoloniaNadesłane przez Bożenkę K. (dzięki)

Podczas gdy nie masz na chleb, podatki, opłaty… Podczas gdy polska młodzież jest demoralizowana i poniżana … Twoje podatki służą rozwojowi kultury innego narodu …

Podczas odwiedzania różnych portali natknąłem się na koment komentatora Kula Lis 62…dotyczący finansowania przez  magistraty imprez kulturalnych żydowskich…materiał obszerny, lecz warty przeanalizowania, na co idą nasze pieniądze …Polacy klepią biedę, a goście, którzy powinni być tylko gośćmi coraz bardziej swawolą i przemeblowują nasz Dom Ojczysty…czy niedługo Polacy będa grzebać po śmietnikach, aby się najeść ? Kiedyś w swoim poście wkleiłem nagranie rozmowy telefonicznej dotyczącej ludzi, którzy zmienili swoje żydowskie nazwiska, aby się uwiarygodnić …padło tam zdanie, ze Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach, a w ogóle że nas Polaków nie będzie …

trybeus.nowyekran.net/post/80724,was-polakow-nie-bedzie-bedziecie-grzebac-po-smietnikach

Zanim drogi czytelniku zajmiesz się lekturą zobacz dziwną flagę, która została wstawiona obok polskiej przy Grobie Nieznanego Żołnierza…czy już przegraliśmy Polskę  ???

Źródło i skany pism z pieczęciami magistratów podaję na dole posta…

 

Judeopolonia2

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 lipca br. w sprawie udostępnienia informacji dotyczących nakładów finansowych na rzecz żydowskich imprez kulturalnych, rozrywkowych, a także na działalność statutową żydowskich organizacji, przekazuję w załączeniu wykaz zadań dotowanych z budżetu województwa podlaskiego w latach 2007-2009.
2009 r.:

W ramach otwartych konkursów ofert złożono 8 ofert na łączną kwotę 80.174 zł na realizację zadań o tematyce żydowskiej z tego dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

1. Fundacja Pogranicze – Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego – ku europejskim tradycjom wspólnotowości. Wspólna publikacja historyków białoruskich, litewskich, polskich i żydowskich – 8.000 zł,

2. Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku – Projekt edukacyjny: „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami…” – wielokulturowy Białystok, czyli romskie, białoruskie i żydowskie impresje – 4.000 zł,

3. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej – „Rivkale di Shabesdike” – koncert z okazji 66-tej rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim – 4.000 zł.

Dodatkowym przedsięwzięciem, dotyczącym m.in. kultury żydowskiej, finansowanym z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 500.000 zł, była „Podlaska Oktawa Kultur” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
2008 r.

W ramach otwartych konkursów ofert złożono 5 ofert na łączną kwotę 75.770 zł na realizację zadań o tematyce żydowskiej, z tego dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

1. Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Święta żydowskie w Tykocinie – pokazy muzealne – 4.000 zł

2. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki – Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej – 5.000 zł,

3. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej – Dni Kultury Żydowskiej w Białymstoku – 6.500 zł.

Dodatkowym przedsięwzięciem, dotyczącym m.in. kultury żydowskiej, finansowanym z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 450.000 zł, była „Podlaska Oktawa Kultur” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
2007 r.

W ramach otwartych konkursów ofert złożono 1 ofertę na łączną kwotę 10.000 zł na realizację zadań o tematyce żydowskiej z tego dofinansowanie otrzymało następujące zadanie:

1. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNlWERSITAS BIALOSTOCENSIS – Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku – 5.000 zł
URZĄD MIASTA ŁODZI

BIURO PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
W odpowiedzi na Pańskie pismo w sprawie udzielenia informacji na temat środków finansowych zaangażowanych przez Urząd Miasta Łodzi na organizację wydarzeń związanych z kulturą żydowską, informuję Pana, iż w przeciągu ostatnich trzech lat w budżecie trzech wydziałów UMŁ znalazły się następujące środki:

1. Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi:

Festiwal Sztuki Filmowej JIDISZ: rok 2007 r. – 12.000 zł rok 2008 r. – 22.000 zł
2. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi:

Promocja wielokulturowego dziedzictwa Łodzi (w tym łódzkiej społeczności żydowskiej) rok 2007 – 798.000 zł

rok 2008 – 995.000 zł

rok 2009 – 3.395.000 zł
3. Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw:

Wydawnictwa książkowe i publikacje prasowe: rok 2007 – 32.391 zł

rok 2008 – 47.519 zł

rok 2009 – 77.326,69 zł
BURMISTRZ

DZIELNICY WOLA MIASTA

STOŁECZNEGO WARSZAWY

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 lipca 2009 r., dotyczący udzielenia informacji na temat nakładów finansowych, dotacji na rzecz imprez żydowskich kulturalnych i rozrywkowych, informuję, że w ostatnich trzech latach Urząd Dzielnicy Wola nie poniósł żadnych nakładów finansowych na działalność kulturalną i rozrywkową żydowskich organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

Jednocześnie informujemy, że o okresie ostatnich trzech lat sfinansowane zostały następujące przedsięwzięcia: .
– 2007 rok – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy zrealizował w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przedsięwzięcie pl. „Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego”. W 2007 roku powyższy projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całkowita powyższego przedsięwzięcia wyniosła 263788,69 zł, w tym kwota refundowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 156 384,95 zł, kwota z budżetu państwa 24 059,22 zł, a kwota pochodząca z budżetu samorządu. terytorialnego 60 148,06 zł.
– 2008 rok – sfinansowanie, na łączną kwotę 3.198,42 zł, projektów i publikacji związanych z otwarciem Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Siennej 55, we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską.
Ponadto, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola przekazuje dotacje szkołom i placówkom prowadzonym przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne. Środki finansowe w formie dotacji otrzymują również szkoły i placówki oświatowe powołane przez działającą na terenie Dzielnicy Wola Fundację lauder Morasha, tzn: Prywatne Przedszkole Lauder Morasha, Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 94 i· Prywatne Gimnazjum Nr 22. Na funkcjonowanie ww. placówek przekazano odpowiednio:

w 2007 roku – 840.389,33 zł

w 2008 roku – 1.231,632 zł

oraz w okresie od stycznia do lipca 2009 r. – 752.925,94 zł

Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Targówek

Miasta Stołecznego Warszawy
W nawiązaniu do pisma z 11.08.2009r., dotyczącego udzielenia informacji na temat nakładów finansowych na rzecz wszystkich imprez żydowskich kulturalnych, rozrywkowych i pozostałych, w ostatnich trzech latach, informujemy, że w latach 2007-2008 Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przeznaczył kwotę w wysokości 14 876,00 zł. Prognoza wydatków na 2009 rok wynosi 4000,00 zł.
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Praga-Północ

Miasta Stołecznego Warszawy
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 lipca br., w sprawie udostępnienia informacji publicznej, przekazuje informację o nakładach finansowych na rzecz żydowskich imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizowanych przez Wydział Kultury na terenie Dzielnicy Praga Północ.

W 2008 roku odbył się koncert z udziałem zespołu klezmerskiego Nayekhovichi w ramach projektu „Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi” (dnia 12 lipca 2008 r.). Środki finansowe na ten cel wynosiły 2300,00 zł brutto.

W 2009 roku miał miejsce koncert z udziałem zespołu klezmerskiego Nayekhovichi w ramach „Nocy Muzeów 2009” (dnia 16 maja 2009 r.). Środki finansowe przeznaczone na koncert wyniosły 3 600,00 zł brutto.
Warimpex (Polska) Sp. z o.
W odpowiedzi na pana pismo z dnia 23.07.2009 informuję, że Warimpex jest sponsorem wielu imprez i festiwali propagujących szeroko rozumianą sztukę i kulturę.

Nasze główne zamierzenia kulturalne to:

– Międzynarodowy Festiwal Amber Baltic, organizowany od dwóch lat w Międzyzdrojach w maju,

– Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” organizowany od lat w Warszawie na ul. Próżnej,

– okazyjne wydawnictwa i periodyki.

W swojej działalności sponsorskiej nie preferujemy żadnego kierunku z tzw. szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

W tej sytuacji nie prowadzimy rejestru wydatków w takiej formie w jakiej był Pan uprzejmy określić w swoim piśmie.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota

ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa
W nawiązaniu do Pańskiego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat nakładów finansowych, dotacji na rzecz wszystkich imprez żydowskich kulturalnych, rozrywkowych i pozostałych organizowanych w ostatnich trzech latach Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że na terenie Dzielnicy Ochota organizowane były następujące imprezy:
– 25 listopada 2007 r. koncert „Tak jak w żydowskim przedwojennym kabarecie”

Koszt realizacji: 1.750,00 zł
– 1-2 grudnia 2008 r. projekt „Ochota na wielokulturowość” – projekt przeznaczony dla młodzieży szkół średnich Ochoty. Sesja naukowa, w trakcie której wygłoszono cykl wykładów poświęconych kulturze, religii i historii Żydów w Polsce. Cel wykładów – pogłębienie wiedzy uczniów, wyjaśnienie zagadnień, które są niezrozumiałe na gruncie naszej kultury.

Koszt realizacji: 11.300,00 zł
Urząd Miasta Białystok
W ramach dotacji celowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych Miasto Białystok w trzech kolejnych latach na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego mniejszości żydowskiej przyznało 8 dotacji na łączną kwotę 73.000zł:
– w 2007 roku przyznano 1 dotację, w wysokości 5.000 zł, Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku na realizację zadania pn. „Szlak dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”;
– w 2008 roku przyznano 3 dotacje, na łącznąkwotę 32.000 zł, na realizację 3 zadań:

1. Fundacji Oikonomos – 1.000 zł na realizację zadania pn. „Byliśmy sąsiadami stosunki polsko-żydowskie w dawnym Białymstoku”;

2. Fundacji Ochrony Kultury Żydów – 5.000 zł na realizację Festiwalu Sztuki

Filmowej Jidysz;

3. Operze i Filharmonii Podlaskiej – 26.000 zł na realizację zadania pn. Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej – wydanie i promocja płyty.
– w 2009 roku przyznano 4 dotacje, na łączną kwotę 36.000 zł, 4 podmiotom:

1. Towarzystwu Przyjaciół Kultury Żydowskiej – 15.000 zł, na realizację zadania „Klezmerzy w Białymstoku” – nagranie, wydanie i promocja płyty;

2. Centrum Obywatelskiemu Polska-Izrael – 11.000 zł, na Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor kolor i dźwięk”;

3. Muzeum Podlaskiemu – 5.000 zł, na organizację wystawy Nieznane getto białostockie w pracach Izaaka Celnikiem;

4. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra – 5.000 zł, na realizację zadania pn. „Jewish song – trzy letnie przystanki muzyczno-poetyckie”.

 

Białystok, … marca 2012 r.

BKO – IV.402.6.2012

Leszek Bubel

Warszawa

 

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji przez Urząd Miejski w Białymstoku, na temat nakładów finansowych na rzecz imprez żydowskich kulturalnych informuję, iż dotacji udziela Prezydent Miasta Białegostoku, a nie Urząd Miejski w Białymstoku. W latach 2009-2011 Prezydent, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił następujących dotacji, z budżetu Miasta Białegostoku, z rozdz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
2009

(Kolejno: Zleceniobiorca, Projekt, Kwota)

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, „Klezmerzy w Białymstoku”, 15000 zł

Centrum Edukakcji Obywatelskiej Polska – Izrael, Festiwal kultury żydowskiej – „Zachor” kolor i dźwięk, 11 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku, „Dni Kultury Żydowskiej 11”, 12000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, Opowieści z Białegostoku – spektakl muzyczny, 6000 zł
2011

Centrum Edukacj i Obywatelskiej Polska-Izrael, IV Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk, 15000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, „Rivke i jej sny – spektakl muzyczny”, 5000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, Etiuda Filmowa „Ołówek”, 9000 zł

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Publikacja „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”, 8000 zł
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
W odpowiedzi na wniosek z 27 lipca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że w ostatnich trzech latach Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wykonał następujące projekty, które mogą Pana zainteresować:
– w roku 2008 – druk albumu „Razem na tej Ziemi” kwota: 51.240,00 zł nakład: 2.500 sztuk; tematyka: album dotyczy mniejszości narodowych na terenie Województwa Łódzkiego, w tym mniejszości żydowskiej;
– w roku 2009 – (w trakcie realizacji) druk publikacji „Spacerownik – Żydowska Łódź” (część 1). kwota: 80.000,00 zł nakład: 1.000 sztuk; tematyka: publikacja dotyczy mniejszości żydowskiej na terenie stolicy regionu Łodzi;

planowana jest kontynuacja (część 2) dotycząca obecności mniejszości żydowskiej na terenie całego regionu.

Są to materiały promocyjne Województwa Łódzkiego.
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi udzielił natomiast dotacji na następujące zadania upowszechniające kulturę żydowską:
– w roku 2006 – Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Filmów Jidysz „Dni z filmem jidysz”

kwota dotacji: 7 tys. zł;
– w roku 2007 – Festiwal Sztuki Filmowej Jidysz kwota dotacji: 30 tys. zł.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Prawny i Kontroli

Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14,

50-411 Wrocław,

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) udostępniam informację wskazaną we wniosku Pana Redaktora z dnia 23.07.2009 r. (data wpływu 29.07.2009 r.) odnoszącą się do województwa dolnośląskiego.
W ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, realizując Priorytet IV Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego działanie 1.6 Dialog kulturowy, wynikający z Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku udzielone zostały dotacje na następujące zadania:
Rok 2007

1.Fundacja Pro Arte-dotacja w wysokości 8000 zł na dofinansowanie „IX Festiwal Kultury Żydowskiej SiMCHA”

2.Fundacja Bente Kahan – dotacja w wysokości 15 600 zł na realizację przedstawienia „Wellstrasse B”

3.Fundacja Pro Arte – dotacja w wysokości 5000 zł na dofinansowanie „Koncerty Hawdalowe”
Rok 2008

1.Fundacja Bente Kahan – dotacja w wysokości 15 000 na dofinansowanie wystawy pt. „Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku 1945-1968”
Rok 2009

1.Fundacja Pro Arte – dotacja w wysokości 15000 zł na dofinansowanie „XI Festiwal Kultury Żydowskiej SiMCHA”

z Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 został złożony w dniu 01.06.2009 roku wniosek, którego Beneficjentem jest Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej o dofinansowanie projektu pt. „ Rewaloryzacja zespołu cmentarza żydowskiego przy ul. Lotniczej we Wrocławiu”.

Wartość projektu (pln) -11 903 561,10 (!)

Wartość dofinansowania (pln) z Europejskiego 6 745 456,79.

(od red: Ciekawe ile znowu ukradną!)

WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

UD.IX.WKU.1431.1221.2012
Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w dniu 13 marca 2012 r. uprzejmie informuję, że wydatki związane z promocją kultury żydowskiej lub współpracą z organizacjami żydowskimi w ramach wykonywanych zadań w zakresie kultury w latach 2009-2011 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wyniosły łącznie 31.904 zł brutto.

Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie imprez, którymi jest Pan zainteresowany i które w ostatnich trzech latach zaproponowaliśmy mieszkańcom naszej dzielnicy:
Rok 2009

Kwiecień 2009 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – wystawa fotograficzna prezentująca codzienne życie w Getcie Warszawskim. Bez kosztów.

10.08.2009 r. Koncert zespołu Max Klezmer Band z Krakowa z prezentacją muzyki żydowskiej i bałkańskiej w ramach organizowanego w Parku im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza cyklu plenerowego pn. „ArtPark Strefa Artystyczna”. Koszt 6.000 zł brutto.
Rok 2010

Od 21 lutego do 4 marca 2010 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – wystawa „Żydówki Niemalowane z pomarańczami (oraz ich mężowie i sąsiedzi)”. Wystawę zorganizowała Fundacja Żyd Niemalowany. Bez kosztów.

23-25.04.2010 r. – Zakup nagród dla finalistów V edycji konkursu „Na wspólnej ziemi” oraz IX edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”. Konkursy organizowane przez Fundację Shalom pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Ministerstwa Edukacji Izraela. Uroczystość zorganizowana w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Koszt 700 zł brutto.

13.05.2010 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – projekcja filmu ,,8 historii, które nie zmieniły świata”. Po projekcji dyskusja panelowa, w której udział wzięli Anka Grupińska, Jan Dawid Śpiewak, Jakub Rok. Koszt 1.060 zł brutto.

17-18.05.2010 r. oraz październik-listopad „Bliżej judaizmu” – dwudniowe warsztaty, w czasie których uczniowie śródmiejskich liceów poznają nieznane elementy żydowskiej kultury oraz zwyczaje i życie codzienne polskich Żydów. Podmiot dotowany: Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra. Koszt 7.000 zł brutto.

31.07.2010 r. „Hany, szmule i nie tylko – rozmaite oblicza stołecznego Grzybowa” śródmiejski spacer zorganizowany przez PTTK „Trakt” na zlecenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Koszt 290 zł brutto.

13.08.2010 r. Marek Ravski „Kazimierska synagoga” /recital/ w ramach plenerowego przeglądu ArtPark. Koszt 4.500 zł brutto.

29.08.2010 r. „Śródmiejskie Judaika” – śródmiejski spacer zorganizowany przez Mazovia Trip Usługi Turystyczne na zlecenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Koszt 244 zł brutto.

26.09.2010 r. Śródmiejski spacer pt. „Mozaika wyznaniowa Śródmieścia”. Zwiedzanie świątyń różnych wyznań: kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy, kościół katolicki Wszystkich Świętych, synagoga Nożyków. Koszt 300 zł brutto.
Rok 2011

21.05.2011 r. „W poszukiwaniu nieistniejącej Warszawy” – gra miejska zorganizowana przez Excellence Ravel & Business Sernice Agency na zlecenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Koszt 1.450 zł brutto.

Maj/czerwiec 2011 r. Wystawa drzeworytów sztorcowych Franciszka Kostrzewskiego. Wystawę zorganizowała fundacja Żyd Niemalowany. Brak kosztu.

Od lipca do 15 września 2011 r. Wystawa rysunków na drewnie Elwiro A. Andriolliego „Meir Ezofowicz i inni Żydzi” w holu Biblioteki przy ul. Świętojańskiej 5. Wystawę zorganizowała Fundacja Żyd Niemalowany. Brak kosztu.

21.10-15.11.2011 r. Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A. Wystawa prezentująca XIX-wieczne drzeworyty przedstawiające ówczesny świat warszawskich Żydów „Żyd Niemalowany w Warszawie”. Podmiot dotowany: Fundacja Żyd Niemalowany, Muzeum Wieczny Tułacz. Koszt 10.000 zł brutto.

24.10.2011 r. Spotkanie w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z cyklu „W duchu i prawdzie”, Stanisław Krajewski „Nasi bracia Żydzi”. Koszt 360 z brutto.

Październik-gfudzień 2011 r. Wystawa rycin „Żyd Niemalowany w Warszawie” z kolekcji Alicji B. Schottlas w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wystawę zorganizowała Fundacja Żyd Niemalowany. Brak kosztów.
Rok 2012

26.01.2012 r. Spotkanie w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Janem Śpiewakiem „Ofiarowanie Izaaka w tradycji chrześcijan i Żydów”. Koszt 360 zł brutto.

01.03.2012 r. spotkanie w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Konstantym Gebertem „Od Mojżesza do Mojżesza nie było takiego jak Mojżesz – Majmonides”. Koszt 360 zł brutto.

 

Warszawa-URSYNÓW

UD-XII-WKU.1431.2.2012.MWY
W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej zarejestrowany pod nr CRWiP/754/12 w sprawie udostępnienia „informacji na temat nakładów finansowych, dotacji udzielonych przez Urząd na rzecz wszystkich imprez żydowskich kulturalnych, rozrywkowych i pozostałych organizowanych w ostatnich trzech latach w Polsce przez różne organizacje i grupy organizatorów, a także na działalność statutową żydowskich organizacji, stowarzyszeń, fundacji i tym podobnych” w Dzielnicy Ursynów, przekazuję poniższe zestawienie.
Przedsięwzięcia poświęcone kulturze żydowskiej zorganizowane na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2010-2012 – finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
1. Spektakl teatralny pt. „Aj waj! Czyli historia z cynamonem” w dniu 30.01.2010 r. w Domu Sztuki – koszt 10.400 zł.

2. Koncert Danuty Stankiewicz pt. „Warszawo ma” w dniu 21.05.2011 r. w Natolińskim Ośrodku Kultury – koszt 8.640 zł.

3. Projekcja filmu archiwalnego pt. „List do matki” oraz prelekcja p. Stanisława Janickiego („W Starym Kinie”) w dniu 18.03.2012 r. w Domu Sztuki – koszt 1.850 zł.
W latach 2010-2012 z budżetu Dzielnicy Ursynów m.st. nie wydatkowano środków w drodze udzielania dotacji celowych na wspieranie przedsięwzięć artystycznych poświęconych kulturze żydowskiej.

Do wiadomości:

– Wydział Informacji Publicznej – Gabinet Prezydenta
Warszawa, dnia 14 marca 2012 r.

UD-XI-WKP-1431.1.2012.MKR
W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 06.03.2012 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 08.03.2012 r. informuję, że w okresie ostatnich 3 lat Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
1. nie przekazał żadnych dotacji na działalność statutową żydowskich organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp.;

2. nie przekazał żadnych środków finansowych na rzecz żydowskich imprez kulturalnych, rozrywkowych i innych organizowanych przez różne organizacje lub grupy organizatorów.
Równocześnie informuję, że w ww. okresie na terenie Dzielnicy Ursus przeprowadzone zostały dwa przedsięwzięcia kulturalne promujące kulturę żydowską:
1. 24.10.2010 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „Wspólnota w Kulturze” odbył się koncert zespołu Kroke. Koncert był biletowany. Honoraria Zespołu wyniosły 10 800 zł brutto, natomiast wpływy ze sprzedaży biletów: 4 050 zł, wobec czego efektywne dofinansowanie występu ze środków budżetowych O.K. „Arsus” wyniosło 6 750 zł.
2. W dniu 1 0.03.2012 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się spektakl muzyczny ,,Pamiętać Sztetl”, któremu towarzyszyły: warsztaty pieśni szabatowych, koncert pieśni obrzędowych w języku aramejskimi, hebrajskim oraz degustacja tradycyjnych potraw żydowskich. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało z budżetu Wydziału Kultury i Promocji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – łączna kwota 5 580 zł (w tym honoraria dla artystów, poczęstunek oraz promocja imprezy).

Warszawa, dn.14.03.2012

CRWiP/787/12
W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 marca 2012 roku, Wydział Kultury i Promocji uprzejmie informuje, że Dzielnica Włochy oraz dzielnicowe instytucje kultury w ostatnich trzech latach sfinansowały dwa projekty zawierające elementy kultury żydowskiej:
– w ramach projektu „Zaproszenie do wielokulturowości” dwa z sześciu warsztatów dotyczyły kultury żydowskiej, średni koszt warsztatu 1500 zł;

– koncert pl. „Lunas ol Vidadas” – Pieśni sefardyjskie w orientalnym stylu w ramach cyklu imprez Muzyczny Ogród, koszt 3.500,- zł.
Jednocześnie informujemy, że Dzielnica Włochy nie finansowała działalności statutowej organizacji żydowskich.

Z poważaniem

UD-XIII – WKU.524.26.20 12.MSK

Warszawa 21.03.2012
W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej (ujęty w rejestrze pod nr CRWiP/847/12), z dnia 6 marca br., w sprawie udzielenia informacji na temat dotacji udzielanych przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rzecz wszystkich organizacji żydowskich z zakresu kultury na przestrzeni ostatnich trzech lat informuję, że nie były udzielane takie dotacje. Żadna organizacja żydowska nie składała wniosku w tej sprawie mimo, że każdego roku ogłaszamy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, dodatkowo od dwóch lat udzielamy dotacji w formie tzw. małych grantów.
Dzięki aktywności mieszkańców naszej dzielnicy, w ubiegłym roku podjęliśmy współpracę organizując obchody 69. Rocznicy Likwidacji Getta w Falenicy. W tym roku, w 70. rocznicę, planujemy przedsięwzięcie o większym zasięgu – MARSZ PAMIĘCI, który jest zaplanowany na dzień 20 maja br. Początek o godz. 10.00 przy stacji w Rembertowie, marsz do Falenicy /14.5 km/, zakończenie przy pomniku w Falenicy ok. godz. 16.00.
Grzegorz Szymański

ZASTĘPCA DYREKTORA
Warszawa, 26 marca 2012 r.

W nawiązaniu do pańskiego pisma z dnia 6. marca 2012 r. uprzejmie informuję, że:
Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej oraz języka regionalnego przyznaje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC). W 2010 roku na realizację zadań związanych z mniejszością żydowską w Polsce przekazano kwotę 840.300 zł, w 2011 – 1.024.682,90 zł, a w 2012 r. – 1.296.200 zł. W załączeniu znajdzie Pan listę zadań wspartych w latach 2010-2011 z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
Z dotacji MAiC finansowane są między innymi: wydawanie prasy i publikacji książkowych dla mniejszości żydowskiej; festiwale, koncerty, spotkania, konferencje i odczyty (w tym działalność Chóru Żydowskiego „Clil”); zajęcia o charakterze edukacyjnym skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych; działalność bibliotek udostępniających zbiory w języku jidysz i hebrajskim; uroczyste obchody rocznic istotnych dla narodu żydowskiego.
Imprezy kulturalne organizowane przez mniejszości narodowe i etniczne są również wspierane finansowo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Listy wszystkich podmiotów, które uzyskały wsparcie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępne są na stronie internetowej resortu pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/ (zakładka Finanse, następnie Programy Ministra, i dalej Programy MKiDN 2010, Programy MKiDN 2011).
Konkursy na realizację zadania publicznego w celu wspierania inicjatyw edukacyjnych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych co roku przeprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. W latach 2010-11 wśród beneficjentów nie było organizacji żydowskich. Tegoroczny konkurs zostanie rozstrzygnięty w kwietniu.
Projekty adresowane do mniejszości żydowskiej organizuje także Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Są to między innymi podróże studyjne młodzieży izraelskiej czy przedstawicieli diaspory żydowskiej. MSZ wspiera też międzynarodowe konferencje na temat historii i kultury. Działania te nie mają jednak formy dotowania organizacji lub ich działalności statutowej. Projekty realizowane są wspólnie z partnerami zagranicznymi (np. Jewish Historical Association of Greater Washington, American Association for Polish Jewish Studies).
MSZ organizuje również Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Współpraca w zakresie dyplomacji publicznej”, do którego zgłaszane są projekty dotyczące m.in. zbliżania kultur. Ogółem w latach 20 l 0-20 11 udzielono wsparcia 15 projektom dotyczącym tematyki żydowskiej na łączną sumę 1,12 mln zł.
Lista zadań służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej w 2012 r. wspartych z budżetu Ministra Administracji i Cyfryzacji
Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/Obsługa finansowo-księgowa/5500,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 2012 r./116800,00
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce/Dotacja podmiotowa na koszty utrzymania Stowarzyszenia/10000,00
Fundacja Jewish Community Centre/Wniosek o dotację podmiotową na rok 2012/4000,00
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Dotacja podmiotowa na działalność statutową/12000,00
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia/6000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika Słowo Żydowskie Dos Jidysze Wort w 2012 r./240000,00
Stowarzyszenie MIDRASZ/MIDRASZ – Czasopismo Żydowskie/145000,00
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP/Czasopismo „Almanach Żydowski 2012/2013”/20000,00
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/20000,00
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/”Przeszłość drogowskazem ku przyszłości? O życiu żydowskim w prasie przedwojennej”/5000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Remont ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego TSKŻ w Śródborowie – 2012 r./246000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Digitalizacja zbiorów archiwalnych TSKŻ w tym prasy i druków ulotnych – 2012 r./15000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego – 2012 r./65000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2012 r./65000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Edukacja dzieci i młodzieży – Jidysz oczami dziecka – 2012 r./20000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Prowadzenie biblioteki i czytelni – zbiory w językach jidysz i polskim w 2012 r./15000,00
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Rozbudowa portalu internetowego POUN. Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa dolnośląskie i lubuskie/10000,00
Stowarzyszenie MIDRASZ/XV Dni Książki Żydowskiej/20000,00
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael/Organizacja V Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – kolor i dźwięk” 2012 w Białymstoku/20000,00
Gmina Wyznaniowa Żydowska/Moja żydowska Warszawa – Majn jidysze Warsze/20000,00
Fundacja SHALOM/Kursy języka jidysz i warsztaty piosenki/15200,00
Fundacja SHALOM/Program Edukacyjny Centrum Kultury Jidysz/15000,00
Fundacja SHALOM/Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” – X edycja oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi” – VI edycja/50000,00
Fundacja SHALOM/Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, odbywających się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera/25000,00
Fundacja SHALOM/Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom/20000,00
Fundacja SHALOM/X Seminarium Języka Jidysz i Kultury Żydowskiej/24000,00
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Żydowska Biblioteka im. Remu/10000,00
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/A Majse 1 Bajka – druga edycja/15000,00
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste obchody 69 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2 100,00
Fundacja PRO ARTE 2002/XIV Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA/39600,00

Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej przyznane z budżetu Ministra SWiA w 2011 r.
Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie”/Dos Jidisze Wort w 20 II roku/240000,00
Stowarzyszenie MIDRASZ/Midrasz – Pismo Żydowskie/151 500,00
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce/Dotacja podmiotowa na koszty utrzymania Stowarzyszenia/10000,00
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce/Wydawanie „Kwartalnika Historii Żydów” w roku 2011/30000,00
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/15000,00
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych/Stowarzyszenia/7200,00
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie wydania płyty/16000,00
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Dotacja podmiotowa na działalność statutową/12000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w 20 II r. dotacja podmiotowa/120000,00
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Czulent – Stowarzyszenie/5000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Zorganizowanie i prowadzenie biblioteki dla zbiorów w językach jidysz i polskim w 20 II r./22 959,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego – 2011 r./65000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2011 r./65000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Edukacja dzieci i młodzieży – Jidysz oczami dziecka – 2011 r./

27 000,00
Stowarzyszenie MIDRASZ/XIV Dni Książki Żydowskiej/23620,00
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Rozbudowa portalu internetowego POLIN. Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa pomorskie i zachodniopomorskie/12800,00
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/Wirtualna wystawa „Profesor Mojżesz Schorr – człowiek postępu”/8000,00
Fundacja PRO ARTE/XIII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA/40000,00
Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa/Obchody świąt żydowskich/8000,00
Fundacja SHALOM/Program zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom/20000,00
Fundacja SHALOM/Kursy języka i jidysz i warsztaty piosenki/18300,00
Fundacja SHALOM/IX Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz/28000,00
Fundacja SHALOM/Program edukacyjny Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom/15000,00
Fundacja SHALOM/Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, odbywających się podczas/Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera/35000,00
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Wydanie książki pl. „Żydzi w walce 1939-1945” – Opór i walka z faszyzmem tom 11/12000,00
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste obchody 68 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2500,00
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Żydowska Biblioteka im. Remu/14803,90

Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej przyznane z budżetu Ministra SWiA w 2010 r.
Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji
Stowarzyszenie MIDRASZ/„Midrasz – Czasopismo Żydowskie”/148000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w 2010 r./

120 000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie”/Dos Jidisze Wort w 2010 roku/235000,00 zł
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP/Czasopismo „Almanach Żydowski 2010/2011”/20000,00 zł
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dotacja podmiotowa: dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia/9000,00 zł
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/10000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2010 r./

60000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody 60 rocznicy powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 2010/25000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego – 2010/60000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydanie albumu z okazji 60 rocznicy powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w/Polsce – 2010/20000,00 zł
Fundacja SHALOM/Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” – IX edycja oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi” – V edycja/30000,00 zł
Fundacja SHALOM/VIII Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz/23000,00 zł
Fundacja SHALOM/Kursy języka jidysz w Warszawie i Łodzi/15000,00 zł
Fundacja SHALOM/Blok zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Shalom/10000,00 zł
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Wydanie książki pt. „Żydzi w walce 1939-1945 – Opór i walka z faszyzmem” tom II/10000,00 zł
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste obchody 67 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2500,00 zł
Stowarzyszenie MIDRASZ/Publikacja książkowa pt. „Zapomniana dekada”/9700.00 zł
Stowarzyszenie MIDRASZ/XIII Dni Książki Żydowskiej/23100,00 zł
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/„A maise/Baika” – książka dla najmłodszych dzieci/10000,00 zł.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DEPARTAMENT FINANSOWY

DF/W-III/326/2012/BP

Warszawa, dn. 20.03.2012 r.

DF/68G /12
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 06.03.2012 r. przesyłam w załączeniu informacje na temat środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2009-2011 na realizację zadań z zakresu kultury żydowskiej, tj.:

1) wykaz zadań z zakresu kultury żydowskiej, które otrzymały dofinansowania w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2009-2011,

2) informację na temat środków finansowych przekazanych przez MKiDN na rzecz żydowskich przedsięwzięć kulturalnych i projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

3) projekty o tematyce żydowskiej zrealizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny i Narodowe Centrum Kultury – instytucje podległe MKiDN – w ramach działalności statutowej,

4) dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji żydowskich w latach 2009-2011,

5) wydatki przeznaczone na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach WPR.

Z poważaniem

 

Załączniki: 5

 

Wykaz zadań z zakresu kultury żydowskiej, które otrzymały dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2009-2011:
Rok 2009
(Kolejno: Nazwa wnioskodawcy, Nazwa zadania, Miejscowość wnioskodawcy, Kwota decyzji)
Fundacja Badań Europejskich, Wydanie i promocja książki – „Wspomnienia żydowskie z dystryktu”, Kraków, 5 000 zł
Fundacja Rozwoju Kultury Żydowskiej w PL, 7. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej 2009, od 2003 r., Warszawa, 50 000 zł
Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera, Warszawa, 250 000 zł
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wystawa „Malarstwo Żydów Polskich”, Kazimierz Dolny, 25 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja 5/2008 numeru pisma „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, Warszawa, 40 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja książki pt. „Żydzi w Powstaniu Warszawskim 1944”, Warszawa, 26 415 zł
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, 19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Kraków, 300 000 zł
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie (oferta), Kraków, 250 000 zł.

 

RAZEM: 666 415 zł

Rok 2010
(Kolejno: Nazwa wnioskodawcy, Nazwa zadania, Miejscowość wnioskodawcy, Kwota decyzji)
Archiwum Państwowe w Łodzi, „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów archiwalnych dotyczących ostatnich 12 miesięcy „Litzmanstadt getto”, Łódź, 52 500 zł
Fundacja „Pro Arte”, XII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA, Wrocław, 63 000 zł
Fundacja Judaica, Program Literacki Centrum Kultury Żydowskiei w Krakowie, Kraków, 59 940 zł
Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera, Warszawa, 250 000 zł
Fundacja Shalom, Kwartalnik literacko-artystyczny prezentujący kulturę jidysz, Warszawa, 147 225 zł
Fundacja Shalom, Żydowski Uniwersytet Otwarty, Warszawa, 30 000 zł
Fundacja Shalom, Modernizacja wystawy „I ciągle widzę ich twarze”, Warszawa, 55 000 zł
Fundacja Shalom, Zakup wyposażenia do Fundacji Shalom na prowadzenie działalności, Warszawa, 42 000 zł
Gmina Chmielnik, Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego ,,Świętokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi w Chmielniku, Chmielnik, 1 000 000 zł
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Wystawa czasowa „Z dziejów miasteczka w kolorze niebieskim. O społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic”, Żyrardów, 25 000 zł
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, „W synagodze i w domu” – wystawa sreber żydowskich, Kazimierz Dolny, 25 000 zł
Stowarzyszenie Festiwal Kultury, Żydowskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej (oferta), Kraków, 400 000 zł
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, 20. Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków, 300 000 zł
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Polscy Sprawiedliwi – multimedia na portalu, Warszawa, 164 567 zł
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Wydawanie „Kwartalnika Historii Żydów” w 2010 roku, Warszawa, 32 801 zł
Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, 7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy, Warszawa, 50 000 zł
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Żydowski Salon Literacki, Kraków, 6 854 zł.

RAZEM: 2 501 662 zł
Rok 2011
(Kolejno: Nazwa wnioskodawcy, Nazwa zadania, Miejscowość wnioskodawcy, Kwota decyzji)
Fundacja „Pro Arte”, XIII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA, Wrocław, 58 500 zł
Fundacja Judaica, Program Literacki Centrum Kultury Żydowskiei w Krakowie, Kraków, 67 100 zł
Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera, Warszawa, 250 000 zł
Fundacja Shalom, Wydawanie „Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce”, Warszawa, 130 400 zł
Fundacja Shalom, Dialog poetów, Warszawa, 20 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja książki T. Markiel, A. Skibińska pt. „Zagłada domu Trinczerów, Gniewczyna, powiat Przeworsk”, Warszawa, 17 900 zł
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja zapisków relacji Symchy Binema Motyla pt. „Do moich ewentualnych czytelników”, Warszawa, 16 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja 7/2011 numeru rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Warszawa, 40 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Żydowski Związek Wojskowy – trudna historia, Warszawa, 27 900 zł
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – edycje w latach 2011-2013, Kraków, 600 000 zł
Stowarzyszenie Midrasz, Wydanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz”, Warszawa, 44 500 zł
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Wydawanie „Kwartalnika Historii Żydów” w 2011 roku, Warszawa, 17 200 zł.

RAZEM: 671 600 zł

Informacja nt. środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz żydowskich przedsięwzięć kulturalnych i projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego:
(Realizator projektu, Nazwa projektu, Kwoty środków przekazanych (kolejno) w latach 2009-2010-2011)
Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskiej w Warszawie, Spotkania, 0,00 – 185 851,00 – 463 641,87 zł
Gmina Wrocław, Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i w Norwegii, 0,00 – 362 360,00 – 495 357,26 zł
Fundacja BENTE KAHAN z siedzibą we Wrocławiu, Życie Żydów w Oslo i we Wrocławiu – wystawa, 0,00 – 400 000,00 – 116 300,00 zł; Rewaloryzacja Synagogi „Pod Białym Bocianem” w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń, 1 509 554,40 – 5 248 454,26 – 510 853,78 zł
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie, Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności, 793 246,96 – 3 566 070,61 – 1 521 311,17 zł.

 

RAZEM, 2 302 801,36 – 9 762 735,87 – 3 107 464,08 zł
Projekty o tematyce żydowskiej zrealizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny i Narodowe Centrum Kultury – instytucje podlegle MKiDN – w ramach działalności statutowej:
Narodowy Instytut Audiowizualny w latach 2009-2011 zrealizował następujące projekty:
1) Cykl „Opowieści Żydów polskich” publikowany w latach 2010-2011 na łamach czasopisma internetowego Dwutygodnik.com. Cykl oparty jest na materiałach zebranych przez Ankę Grupińską i jej współpracowników w ramach projektów historii mówionej. Każdy odcinek jest portretem osoby lub próbą uchwycenia jakiegoś aspektu życia polskich Żydów – obrazem instytucji, zdarzenia, zjawiska. Cykl został sfinansowany przez NInA w kwocie: 6 211 zł;
2) Budowa bazy danych o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Ratujących bez medalu – projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, realizowany w 2010 roku w ramach programu Zasoby Cyfrowe. Projekt został sfinansowany przez NInA w kwocie: 164 567 zł;
3) Zabezpieczenie, digitalizacja i udostępnienie szerokiej publiczności niezwykle cennej kolekcji zdjęć znajdującej się w zbiorach Fundacji Shalom – kolekcji „I ciągle widzę ich twarze”, liczącej 6,5 tys. zdjęć. Projekt został sfinansowany przez NInA w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe 2011 w kwocie: 105 968 zł;
4) Digitalizacja i udostępnienie w otwartym Internecie 3 tys. judaików ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich i żydowskiego Instytutu Historycznego. Projekt został sfinansowany w ramach WPR Kultura+ w roku 2011 w kwocie 631 158 zł.

Narodowe Centrum Kultury w latach 2009-2011 zrealizowało następujące projekty:
Rok 2009
1. Wsparcie realizacji filmu Macieja Pawlickiego i Arkadiusza Gołębiewskiego „Historia Kowalskich” o Polakach ratujących Żydów – 39 210,00 zł
2. Program Bajit Chadysz – Spotkania z kulturą żydowską – 30 000,00 zł
3. VII Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz –

40 000,00 zł
4. Dni Kultury Żydowskiej – 35 198,27 zł

 

5. Ogólnopolski konkurs o historii i kulturze Żydów – 20 000,00 zł
Rok 2010
1. Obchody 100-lecia urodzin Ireny Sendlerowej – umowa z Fundacją Shalom – 50 000,00 zł

 

2. Ogólnopolski konkurs o historii i kulturze Żydów – umowa z Fundacją Shalom – 40 000,00 zł

 

3. Publikacja „Żydzi w walce-opór i walka z faszyzmem w latach 1939-1945” – 8 000,00 zł

 

4. Opracowanie i publikacja 6/2010 numeru rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” – 60 000,00 zł
5. Konferencja międzynarodowa pt. „Ten jest z ojczyzny mojej, jest człowiekiem – Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” – 34 419,43 zł
6. Koncepcja, zorganizowanie i przeprowadzenia cyklu wystaw poświęconym polsko-żydowskiej pamięci – Projekt Próżna 2010 – 38 318,96 zł
7. Spektakle teatralne oparte na legendach żydowskich pod roboczym tytułem „Legendy żydowskie” – 70 000,00 zł
8. Gala oraz seminarium kultury żydowskiej (rozpoczęcie Festiwalu Warszawa Singera) – 200 000,00 zł
Rok 2011

l. Projekt Próżna na Chłodnej – wystawa w ramach Festiwalu Warszawa Singera – 60 000,00 zł;

 

2. Życie za życie: „Dziewczynka w zielonym sweterku” – zakup licencji do płyty z filmem dokumentalnym do tomu pamiętników Krystyny Higier – 18 450,00 zł;
3. III tom Żydzi w Walce – współwydanie III tomu wspomnień uczestników walk zbrojnych i ruchu oporu Żydów w latach 1939-45 pod roboczym tytułem „Żydzi w Walce 1939-45” – 8 708,29 zł;
4. Akustyczny spacer po miasteczku, którego już nie ma pt. „To mogło wydarzyć się także i teraz”, poświęcony historii żydowskich mieszkańców Kazimierza Dolnego – 7 000,00 zł.
Wykonanie – dotacje podmiotowe przekazane w latach 2009-2011
(Instytucja, Rok: 2009, 2010, 2011, Razem)
ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY, 3 600 000 – 3 855 000 – 3 645 000 – 11 100 000 zł;
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH, 1 213 000 – 1 300 000 – 1 340 100 – 3 853 100 zł;
TEATR ŻYDOWSKI w Warszawie, 1 552 000 – 1 552 000 – 1 587 000 – 4 691 000 zł;
razem: 6 365 000 – 6 707 000 – 6 572 100 – 19 644 100 zł.
Wieloletni Program Rządowy

 

(Wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programów wieloletnich) BUDOWA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

2009 r.: 5 575 000 zł,

2010 r.: 25 772 000 zł,

2011 r.: 26 195 000 zł.

 

Sporządziła: Anna Kukawska

 

link do źródła bank-prawdy.blogspot.com/2013/04/polaku-finansujesz-judeo-kulture-z.html