10011455_4053747438756_1904983242_nPolacy z Krymu chcą wrócić do Polski, a mieszka tam co najmniej 849 Polaków!

W zaistniałej sytuacji na Krymie mieszkający tam Polacy są zmuszeni do przyjęcia obywatelstwa innego państwa albo do porzucenia swoich mieszkań, pracy i szukania miejsca w Ojczyźnie swoich przodków. Trzeba im pomóc w każdy możliwy sposób! Piszmy apele do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie rzecznik@msz.gov.pl dzwońmy +48 22 523 90 00, piszmy petycje i wysyłajmy na adres do korespondencji wyłącznie: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

Już 8 marca ewakuowano konsulat RP w Sewastopolu na Krymie. Opiekę konsularną przejął konsulat w Odessie. Problem w tym, że bez dokumentów wyjazdowych, z – obecnie już rosyjskiego – Krymu nie można stamtąd legalnie wyjechać. Nawet do Odessy, bo to – zgodnie z rosyjskim prawem – inne państwo.

Poniżej treść apelu/petycji:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Minister Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski

Popieram Apel Stowarzyszenia Polaków na Krymie (tekst oryginału w języku rosyjskim http://znadniemna.pl/3627/polacy-krymu-chca-polski/ )

Apel Stowarzyszenia Polaków na Krymie!
„My, etniczni Polacy, zamieszkujący terytorium Krymu, znaleźliśmy się dzisiaj w niebezpieczeństwie, zostaliśmy zakładnikami nieprawnych decyzji i działań samozwańczej „władzy” Krymu oraz uzbrojonych okupantów Rosyjskiej Federacji.
Nieprawne władze Krymu wspólnie z władzami Rosji zmuszają nas do przyjęcia obywatelstwainnego państwa albo zrobią to „automatycznie” w ciągu miesiąca.
Zostaliśmy bez przyszłości i perspektywy na pokojową egzystencję. Jesteśmy zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych rodzin i dzieci.
W zaistniałej sytuacji na Krymie jesteśmy zmuszeni do porzucenia swych mieszkań, pracy i szukania miejsca w Ojczyźnie naszych przodków.
Niestety, obecnie nie mamy możliwości na wyrobienie dokumentów wyjazdowych. Na Krymie zamknięto centrum wizowe, a polski Konsulat z Sewastopola został ewakuowany.
Dotarcie do polskiego Konsulatu w Odessie jest problematyczne (a może już niemożliwe) w związku uzbrojoną ochroną „samoobrony” Krymu oraz z przyłączeniem Krymu do Rosji.
W związku z powyższym prosimy rząd Polski nie zostawiać swoich rodaków w skomplikowanej i niebezpiecznej sytuacji.
Prosimy o rozpatrzenie kwestii zapewnienia wszystkim chętnym zatrudnienia i zamieszkania na terytorium Polski.
Prezes Związku Polaków na Krymie
J. Myszkowska”

W związku z powyższym proszę Rząd Polski i osobiście Pana Ministra aby nie zostawiał swoich rodaków w skomplikowanej i niebezpiecznej sytuacji.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie kwestii zapewnienia wszystkim chętnym zatrudnienia i zamieszkania na terytorium Polski.

_ _ _ _ _ _ _ _ _, dnia _ _ _ _ _ .2014 r.

Imię i Nazwisko
_ _-_ _ _ Miejscowość
ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Zapraszamy – przyłączcie się do tej akcji – wspólnie zrobimy więcej!