Rok 2005-09-11 w artykule pt. Sędziowie i Prokuratorzy piszę o wręcz przestępczej działalności ludzi zajmujących stanowiska sędziów który po przeglądzie niektórych akt powinni co najmniej stracić prawo dalszego zajmowania tego stanowiska, oparłem to na podstawie Kodeks karny. (Dz. U. Nr 88, poz. 553) Art. 239. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, czy dziesięć lat temu byłem naiwniakiem, nie, pisałem żeby towarzystwo wiedziało iż patrzymy im na ręce, a nagroda będzie.

Główni bohaterowie artykułu to prokurator Małgorzata Hrybek , Pr. Zdzisław Łukasik, Prezes sądu w Ostródzie Danuta Kochanowicz i wielu, wielu innych. Ciszej nad grobem sprawiedliwości RP. 2009-03-30 Lata temu wspominałem panią sędzinę oraz także panią prokurator z Ostródy które w stanie wojennym narażając swoją karierę wywalczyły prawne zachowanie wobec mojej osoby.

Sędzina zwyciężyła połowicznie, Olsztyński mnie wyrzucił z pracy na podstawie ustawy.

Pani prokurator wygrała całkowicie, nie pozwoliła z tzw. KPNowca zrobić przestępcę pospolitego na życzenie SBeków. Muszę w tym miejscy przypomnieć młodego prokuratora który doprowadził do wykluczenia cały skład sędziowski w Ostródzie. O takich ludziach musimy pamiętać. Użyję przysłowie, marzenie ściętej głowy, nie koniecznie wystarczy zniszczyć tych z Magdalenki i zamachu stany z 1992r. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny RP Andrzej Czuma List otwarty, Szanowny panie ministrze w

liście otwartym z dnia 2009-03-23 pisałem do pana, że „Tonący brzytwy się łapie”. Tak, przyszedł ten czas protestu głodowego, pomimo złego stanu zdrowia. Do kogo miałem pretensje, do tzw. pozarządowych organizacji politycznych, pozostawiono mnie samego, tak to są patrioci bez patriotyzmu , parcie na szkło, jakieś przemarsze.

W sieci natknąłem się na wypowiedz Syjonistycznego żyda, mogę zginąć jako ostatni żyt o ile będę wiedział że nie żyje ostatni goj, czytaj zdechło ostatnie bydle. Odpowiedziałem, podał bym rękę ostatniemu wrogowi, bo z kim miałbym walczyć. Wrogów się nie boję, bronię się przed rzekomymi przyjaciółmi.

Oskarżyłem Tuska z Kwiatkowski, Sąd Warszawski stwierdził że obydwoje nie posiadają prawa wystąpienia przed sądem, kodeks cywilny – alkoholicy zaburzenie psychiczne, narkomani itd. Stanąłem za pośrednictwem artykułu w obronie tych osób. To żadna nowość że w tzw. III RP takie osoby są premierem, ministrem sprawiedliwości. Prezydenci, z ironią na ekranie telewizora Polacy oglądali jak pijany Kwaśniewski wychodził przez okno i po drabince, spieszył się do jakiejś Salci na kielicha, a w Katyniu.

2010-06- 16 piszę List otwarty do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta. Ponieważ jestem zmęczony bezsensowną wymianą korespondencji postanowiłem wysłać list otwarty. itd. Historia się powtarza, ostatni cytat artykuł: „Śpij spokojnie ORMO czuwa” z 2011-08-17 Tylko osoby które nie mają wypranego przez wszechobecne zakłamanie mózgu wiedzą że to kpina. Nie tylko konstytucja znalazła się na śmietniku historii lecz także prawo.

Opis „Ormowca” kablarz, donosiciel , pijaczek, potoczny łajza który ukradł w firmie, sąsiadowi coś na kwacha,

Ormowcami byli nie tylko drobni przestępcy, także z wyrokami już znaczącymi nazywano ich informatorami jak dziś, niejednokrotnie niewinny człowiek znalazł się za kratami na długie lata, historia się powtarza.

MO miało prestiż informatorów w pół świadku, informatorzy nadal kradli, rozboje lecz mieli immunitet, tak jak dziś.

W akt małej gminie Morąg nadal są Ormowcy, nie noszą mundurów lecz śpią z legitymacją pod poduszką.

To że jest polowanie na Maślińskiego nie jest tajemnicą Poliszynela, czaszami żartobliwe „ nie siedzisz”.

Sądy prokuratury są bezradne, w 2014 w styczniu w końcu wsadzili mnie do Iławskiego Więzienia na 24 godz. Dziś mamy ten sam scenariusz, towarzysz informator informuje że z chlewka jest odór, towarzysz informator Nie musi informować prezesa zarządu że do obiektu około 60 metrów znajduje się ferma świń. Wszak prezes Bogusław Safijański dobrze wie, ale prezes Maślińskiemu zagroził karą.

W poprzedniej rozgrywce główny atakujący był komendant straży miejskiej Morąga. Protokół przemyślnego dobrze zorientowanego strażnika, cytat: umowy nie posiadało pięciu lokatorów, Maśliński był już ukarany, wskazują więc Bogusława Maślińskiego do ukarania.

Sąd sądem a wyrok ma być po naszej stronie, sędziego sądu rejonowego nie interesowało moje pismo do komendanta gdzie wyjaśniałem że jako osoba bezdomna nie posiadam także prawa do zawierania umów.

Próba stwierdzenia że w sądzie zamiejscowym w Morągu zapadają wobec mnie i rodziny wyroki, postanowienia na podstawie Dekretu Stalina z pomocą przyleciał szef Prokuratury Ostródzkiej

prokurator Zdzisław Łukasik, znowelizował kodeks postępowania karnego twierdząc że prokuratura to I instancja procesowa zamiejscowy sąd II Instancja procesowa, postanowienie kroki odwoławcze wyczerpane.

Powiadomiłem wszystkie szczeble prokuratury z Generalną na czele i, i cisza, prokurator Łukasiak popełnił zbrodnię, KK Art.7. [kategorie przestępstwa; cechy zbrodni i występku] 2.§ Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Prokuratorzy sędziowie zwyczajowo naruszają Kk art. 271§1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba publiczna do wystawiania dokumentów itd. do 5 lat, jakże wielu bardzo wielu za fałszywki wobec mojej osoby i rodziny powinni spędzać wczasy w Strzelińskich kamieniołomach. jako wyznawca Religi Kościoła Rzymsko Katolickiego powiem ” Bóg nierychliwy jest sprawiedliwy”.

Zbrodnia przeciwko narodowi Polskiemu trwa nieprzerwanie od 1939r, wręcz tzw. elity jak bogowie uważają się bezkarni zapominając że ci co skazywali sami zostają skazani.

Z kart historii, Kapetyński Dom Francji którego potomkiem był Ludwik XVI rządził wszak krajem nieprzerwanie od 80 lat ,1793r 16 Stycznia głowę dał katu, niech ten fragment Francuskiej historii śni wam się po nocach.

 

Bogusław Maśliński

2015-04-07