W dniu 30 stycznia 2013 roku w Filii nr 15 Książnicy Podlaskiej przy ul. Marii Skłodowskie-Curie w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy obrazów Pani Romany Czeszkiewicz.

Obrazy przedstawiają m.in.: kwiaty, pejzaże, budowle. Wystawa będzie publicznie dostępna do kwietnia 2013 roku.