Wystąpienie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego uzasadniającego narzucenie drakońskich cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Białystok. Zaraz po przemówieniu, celna riposta radnego Rafała Rudnickiego. Riposta celna, ale nic nie zmieniająca, bo karty rozdano już przed głosowaniem.

 

Poniżej narada radnych klubu PO przed głosowaniem. Po uśmiechach widać, że protesty mieszkańców będących na sali nie odniosły skutku. Podwyżki opłat za wywóz śmieci są już przesądzone.