Wybrane fragmenty z posiedzenia Rady
Miasta Białegostoku w sprawie nazwania
ronda na osiedlu Wygoda imieniem
„Żołnierzy Wyklętych”

Wybrane fragmenty z posiedzenia Rady Miasta Białegostoku w sprawie nazwania ronda na osiedlu Wygoda imieniem „Żołnierzy Wyklętych”

Pierwsza część posiedzenia Posiedzenie RM 1

Druga część posiedzeniaPosiedzenie RM 2