MałkowskiWszyscy co wiedzą kim jest ks. Stanisław Małkowski zaraz się wzburzą. Kto mógł w „naszej” telewizji nałożyć cenzurę na wypowiedź księdza? Przez cenzurę rozumiem pominięcie części wypowiedzi ks. Małkowskiego w programie do którego został zaproszony. Ciekawy jestem czy zabrakło czasu antenowego by opublikować pełną wypowiedź księdza? A może słowa wypowiedziane przez ks. Małkowskiego są niezgodne z linią programową mediów Panów  Wildsteina      i Sakiewicza?
Cytat z wyjaśnień ks. Stanisława Małkowskiego:

„Program TV Republika, w którym uczestniczyłem był prowadzony przez Panią Ewę Stankiewicz i Pana Tomasza Sakiewicza. Pod koniec programu padło pytanie co w obecnej sytuacji zdrady mamy robić. Odpowiedziałem, nawiązując do słów św. Pawła:„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.  Wskazałem na trzy sposoby przyjęcia Bożej łaski dla pokonania zdrady w Polsce i wobec Polski:
– Krucjata Różańcowa za Ojczyznę,
– Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
– ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Ojca świętego w jedności z biskupami Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla  nawrócenia Rosji i pokoju na świecie.”
Niestety w programie wypowiedź ks. Stanisława Małkowskiego kończy się wraz z cytatem ze św. Pawła.

Całość tekstu oraz link do programu w TV Republika.

Ks. Stanisław Małkowski poglądy ma stałe, więc jako suplement do wersji wywiadu „TV Republika”  podaje fragment wywiadu z księdzem, który odbył się w styczniu 2011 roku. Opublikowany fragment dotyczy spraw które zostały pominięte w TV Republika.
Ciekawy jestem czy zabrakło czasu antenowego by opublikować pełną wypowiedź księdza? A może słowa wypowiedziane przez ks. Małkowskiego są niezgodne z linią programową mediów Panów Wildsteina i Sakiewicza? Podobno Pani Ewa Stankiewicz powiedziała, że będzie w tym (pominiętej wypowiedzi) temacie osobny program. Jednak gdyby tak miało być, to ks. Małkowski by o tym powiedział dla krucjatarozancowazaojczyzne.pl, bo zapewne byłby poinformowany o tym fakcie zaraz po programie.

____

Pominięta wypowiedź (z innego wywiadu, lecz nie sadzę by ksiądz zmienił poglądy w sprawach zasadniczych)  ks. Stanisława Małkowskiego.

John May

Źródło: http://pressmix.eu