Rajd 2015Święta Wielkanocne pokrywają się w tym roku z 70 rocznicą rozpoczęcia walk 5.Wileńskiej Brygady AK mjr.”Łupaszki” na Podlasiu. Oficjalnie w dniu 5 kwietnia ze wsi Oleksin (koło Brańska) wyruszył oddział liczący ok. 40 żołnierzy podzielonych na dwa szwadrony: Pierwszy dowodzony przez por.”Zygmunta” oraz Drugi – docelowo przeznaczony dla por.”Mścisława” – w pierwszych dniach pod komendą por. „Nowiny” (Pawła Jasienicy).

Podlaski okres działalności Brygady Śmierci jest dosyć dobrze opisany. Znamy kolejne marszruty, towarzyszące im wydarzenia. Potrafimy przyporządkować fakty odpowiednim miejscowościom. Ale czy znamy teren, w którym się rozgrywały? Czy pamiętamy o tych miejscach?

Z tych pytań zrodził się pomysł by wyruszyć na szlak i właśnie w związku z rocznicą wydarzeń odwiedzić te miejsca.

Zaczynamy 11 kwietnia o godz. 9:00 w Oleksinie by samochodami i na motocyklach przejechać pierwszy odcinek ok. 130km do Narewki. Taki żywy akt pamięci o Żołnierzach „Łupaszki”. W terenie, który wzbrania się przed tablicami i pomnikami. Gdzie każda próba materialnego upamiętnienia daniny krwi przelanej za Ojczyznę kończy się awanturą. Bądźmy tego dnia razem. Nie dla jakiegokolwiek splendoru, ale w dziękczynieniu Bogu za tych, którzy stali na straży Rzeczypospolitej.

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie …”