Mord rytualny żydówBarbarzyńcy wygrali batalię o prawo do okrucieństwa w imię Boga. Strasznie to brzmi – zadawanie zbędnego cierpienia w imię Boga. Co to Bóg? Co to za naród?

Zakaz uboju rytualnego narusza konstytucję RP i europejską konwencją praw człowieka – twierdzi Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, dlatego na jego wniosek Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę uboju rytualnego pod względem zgodności z konstytucją.

Obowiązujący w Polsce zakaz uboju rytualnego, spowodował protesty międzynarodowych organizacji żydowskich oraz zarzuty o antysemityzm. Protestowali też muzułmanie, którzy mają podobne zasady uboju. Dlatego sprawę badał pełny skład Trybunału Konstytucyjnego.

Tydzień temu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zajmowali się tą sprawą, ale po prawie 9 godzinach odroczono rozprawę z powodu późnej pory. Natomiast wczoraj, 10 grudnia sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przystąpili do ponownego rozpatrywania sprawy uboju i ogłosili wyrok w tej sprawie. Sędziowie zadecydowali, że zakaz uboju dla gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro z czternaściorga sędziów złożyło zdania odrębne. Wyrok w sprawie uboju rytualnego dokonywanego na potrzeby wyznaniowe gmin żydowskich, dotyczy też związku religijnego muzułmanów.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że zakazu uboju nie uzasadniają ani konstytucyjna przesłanka ochrony zdrowia, ani konieczność ochrony moralności publicznej. Natomiast Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich twierdzi, iż zakaz uboju rytualnego doprowadził do dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce, gdyż gminy żydowskie mają prawo do uboju rytualnego, ale tylko na potrzeby religijne swych wyznawców, za to bez prawa do wykorzystania takiego mięsa w celach gospodarczych czy handlowych, co narusza konstytucyjną wolność praktykowania religii. Dlatego też organizacje żydowskie i muzułmańskie powołały się na zapisy ustawy zasadniczej, która gwarantuje wolność religijną i prawo do kultywowania własnych tradycji oraz przestrzegania wymogów religijnych.

W dalszej części uzasadnienia wyroku stwierdzono, iż skoro w Polsce powszechnie akceptowany jest ubój zwierząt gospodarskich, to zakaz jednej z jego form – i to chroniony wolnością religijną – nie jest uzasadniony prawnie, to z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie w Polsce dopuszczalny i niezagrożony karą. Według bowiem dotychczasowych przepisów prawnych dotyczących ochronie zwierząt, ubój rytualny bez ogłuszania zwierząt jest zakazany. Za złamanie ustawy groziło do 2 lat więzienia. A wiadomo, iż ubój rytualny prowadzony przez żydów i muzułmanów nie przewiduje uśmiercania zwierząt po uprzednim pozbawieniu ich świadomości.

Autorstwo: Pulsar
Na podstawie: prawo.gazetaprawna.pl
Źródło: Zmiany na Ziemi