K O M U N I K A T

Szczera spowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego – nagranie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z narady z Kierownictwem oraz Dyrektorami Oddziałów Regionalnych ARiMR.
Ze względu na ważny interes publiczny, będąc Politykiem oraz dziennikarzem „Niezależnych Mediów Podlasia”, pełen zapis nagrania ujawniam o godz. 11.00 (wtorek) w dniu 01.10.2019 r. na kanale yotube naszej redakcji.
Przebieg narady Pana MR i RW Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Kierownictwem ARiMR świadczy o wprowadzaniu opinii publicznej w błąd odnośnie sprawności i wydolności systemu i aparatu administracyjnego największej instytucji płatniczej w Europie oraz nadzorującej wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rolnictwo pod względem ilości beneficjentów.
Mamy do czynienia z klasyczną propagandą rządową, gdzie „Prawda ekranu”, lansowana szczególnie przez media publiczne, różni się od prawdy głoszonej w zaciszu gabinetów, którą KONFEDERACJA ujawnia.

Wypowiedzi Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oceniające Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, fragmenty – …instytucja chora i trzeba zastanowić się nad jej istnieniem…

...Czym wytłumaczyć zaległości w obrabianiu wniosków, które przybierają monstrualny charakter – które osiągają nie miesiące a lata… tak iż ludzie zapominają na co te wnioski poskładali… – kpina z
rolników.

Wypowiedź Ministra skierowana do Dyrektorów- … wszyscy jesteście z tej rekomendacji, czyli Prawa i Sprawiedliwości… skandaliczne jest, iż tysiące wniosków na modernizację leża, nie są obrobione.
Na Rolniczy Handel Detaliczny w całym kraju złożono 400 wniosków, jest to hit propagandowy rządu P i S.

Jan Krzysztof Ardanowski – … w lutym wnioski przyjęte i żaden nie rozpatrzony, absolutny skandal. Tendencje w Unii Europejskiej tworzenie w rolnictwie Grup Innowacyjnych: naukowcy, rolnicy, przedsiębiorcy.
Jan Krzysztof Ardanowski – … absurdy , w Unii Europejskiej 1 300 Grup w Polsce zero.
Ocena przez Ministra procedur wewnętrznych AR i MR oraz ocena pracy funkcjonariuszy państwowych – … rozpatrzenie wniosków , 90 złożonych a z tego 60 odrzuconych – idioci to składali a w Agencji to geniusze?
Minister Rolnictwa i Rozwoju (a może zwijania) Wsi ma świadomość, iż asekuracyjność pracowników paraliżuje instytucję, prawnicy musza podpisywać się pod każdym pismem. Jan Krzysztof Ardanowski sugeruje, iż pracownicy Agencji są niepotrzebni, bo wszystkie papiery wymagają opinii prawników – w takim razie w ARiMR powinni zostać sami prawnicy!
Windykowanie zaległości , wynikających z nieprawidłowości części wniosków z lat ubiegłych, wg Ministra to absurdy i wstyd.
Odnosząc się do oceny Pana Ministra względem instytucji AR i MR, w świetle ujawnionego nagrania należy się w pełni zgodzić i podziękować za szczerość. Jednocześnie należy przypomnieć, iż PIS od czterech lat zarządza w AR i rolnictwie ponosząc w pełni odpowiedzialność. Nawet sam Pan Minister Ardanowski w nagraniu przyznaje, iż się nie da już na nikogo zwalić. Więc jak należy tłumaczyć podjętą próbę naprawy sytuacji w ARiMR po 4 latach rządów PIS, szczególnie w okresie wyborczej cieczki – jak tylko CELOWYM, ŚWIADOMYM MANIPULOWANIEM OPINIĄ PUBLICZNĄ.
KONFEDERACJA w świetle ujawnionych nagrań, czując się odpowiedzialną za rolnictwo stawia więc zarzut o powyższej treści.
Ponadto w ramach „Propagandy Sukcesu”, karmieni jesteśmy informacjami ze strony rządowej, szczególnie w mediach publicznych, iż wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie jest wręcz wzorowe.
Prawda jednak wygląda inaczej , ujawniona w nagraniu. Jan Krzysztof Ardanowski – …my jesteśmy na etapie zagrożenia realnego wykorzystania środków publicznych
…realna utrata pieniędzy z programu RYBY
… jesteśmy realnie na etapie zagrożenia utraty pieniędzy unijnych … sytuacja absolutnie kryzysowa.
Powstaje pytanie?, Która wersja jest prawdziwa i jakie będą skutki rządów PiS?
W nagraniu poruszono jeszcze kwestię 4 października obchodów rocznicy powołania ARiMR z udziałem Prezydenta RP .

Zadajemy więc pytanie , która stroną rzeczywistości chwalić się będą? I jaką propagandą przedwyborczą nakarmią opinię publiczną 4 października i czy Pan Prezydent RP ma wiedzę o stanie faktycznym oraz czy zamierza wychwalać patologię, czy jest wprowadzany w błąd.
Bardzo istotna wypowiedź dla nas rolników, Minister Ardanowski tłumacząc iż rząd rozdając na prawo i lewo pieniądze, obligując ARiMR do lepszego wykorzystania środków unijnych, stwierdza – …nie ma co
się łudzić, że będą ogromne środki krajowe do zastosowania w rolnictwie…

Innymi słowy , rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie w odwrotnym kierunku niż UE w polityce rolnej, ograniczając się do konkurencyjności rolnictwa opartej na środkach unijnych – których nie potrafi wykorzystać i źle
wykorzystuje, rezygnując z polityki rolnej realizowanej z budżetu krajowego, a źródło to jest trendem i podstawą polityki unijnej.
Środowiska Rolnicze KONFEDERACJI określają przebieg tej narady jako przebudzenie po 4 latach, które już nie ma wpływu na stan rzeczy i motywowane jest tylko niegodna manipulacją wymierzoną w rolników w związku z próba utrzymania się na okres kolejnych 4 lat przy rządzie, realizując anty-rolnicza politykę.
Nagranie otrzymałem pocztą, dziękuję za obywatelską postawę funkcjonariuszowi publicznemu, który zapewne pochodzi z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, lecz widząc tajne nagranie ministra Ardanowskiego w ARiMR bez wahania ukazuje on obraz zepsucia Państwa Polskiego. zagrożenie utraty środków unijnych oraz zakłamanie, wykazał odwagę cywilną i przekazał to nagranie środowisku, któremu należy zaufać w rolnictwie – KONFEDERACJI.
Dziękujemy. Prawdy nie odpuścimy.

Białystok 01.10.2019 r.
Redaktor Krzysztof Tołwiński

Tajne nagranie Ministra Ardanowskiego w ARIMR
Plik dźwiękowy zarejestrowany na naradzie w ARiMR