Kto z polskich polityków oddał
Ukrainie Lwów po 1989 roku,
a Litwie Wilno ?

(Akty prawne, 17 września 1939, Jałta, PRL, „Pieriestrojka” i zaniedbania polskiej racji stanu. ) 17 września 1939 roku armia radziecka udzieliła bratniej pomocy sojuszniczym wojskom hitlerowskim i uderzyła na  Polskę łamiąc...

Czytaj więcej