Tag: ulica Warszawska

Kamienica Pana Trembitzkiego

Białystok_ulStoję na schodach kamienicy przy ulicy Warszawskiej 63.

Mieściło  się tutaj  kolejno liceum budowlane, gimnazjum mechaniczne, liceum ogólnokształcące, technikum handlowe,  znów  technikum, następnie liceum ekonomiczne, a teraz  Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB. Ponoć w II połowie XIX wieku odbywały się tu przedstawienia wystawiane przez wędrownych aktorów.

To niejaki Trembitzki lub Trębicki był jej pierwszym właścicielem, a nawet jeśli w 1867 sprzedał ową cudną kamienicę  Hermanowi Commichau, to i tak jego nazwisko  do owej kamienicy przylgnęło. Któż uwierzy, że znajdowały się w środku cztery mieszkania oraz wielka sala do wspólnego muzykowania i przyjmowania gości! W 1892 kamienica stała się własnością rodziny Moesów, tych od manufaktury sukiennej w Choroszczy.

Od 1909 roku kamienicą administrowało Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Handlowej. Po pierwszej wojnie światowej budynek został przejęty przez państwo. Od 1925 roku mieściło się tu Gimnazjum im Króla Zygmunta Augusta, od 1930 zaś – samodzielne Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Continue reading „Kamienica Pana Trembitzkiego”