Tag: Tomasz Nocuń

Ruch oporu

top2Ruch Oporu będzie nas wszystkich chronił przed pozbawionym skrupułów, drapieżnym, skorumpowanym, niesprawiedliwym i wrogim państwem, umożliwi zdobycie środków do życia przy znacznie mniejszym nakładzie pracy, pomoże wychować młode pokolenie, zapewni wszystkim opiekę, nawet najsłabszym i najbardziej bezbronnym, umożliwi życie w godnych warunkach i dobrobycie, zapewni pełny rozwój naszych zdolnoœści twórczych i umysłowych i ostatecznie pozwoli nam prowadzić długie, pełne satysfakcji i spełnienia życie. Ruch oporu jest tworem alternatywnym do oficjalnej fasady państwa.
Organizujemy się do walki o interes wspólnoty, w której żyjemy. Będziemy wspierać się, dyskutować, rozpowszechniać własne publikacje.

Członkiem Ruchu Oporu może zostać każdy już od teraz. Wystarczy wyrazić taką chęć i w tym momencie już do niego należymy.
Oto pierwsze zadanie dla naszych członków: powiadomić o powstaniu Ruchu Oporu rodzinę, przyjaciół i znajomych. Wysłać e-mail o naszym ruchu wszystkim znajomym osobom i poprosić ich o zrobienie tego samego. W ten sposób poinformujemy całą Polskę o Ruchu Oporu w ciągu kilku dni. Dyskutujmy o naszych postulatach i proponujmy nowe. Continue reading „Ruch oporu”