Tag: rondo im. Żołnierzy Wyklętych

W Białymstoku będzie rondo
imienia „Żołnierzy Wyklętych”

wynik głosowania
Wyniki głosowania za przyjęciem nazwy ronda im. „Żołnierzy Wyklętych”

Rada Miasta po burzliwej i długiej dyskusji uchwaliła iż Białystok będzie miał rondo imienia „Żołnierzy Wyklętych”. Próba wykluczenia głosowania na rondem z porządku obrad przez Radnych Forum Mniejszości Podlasia – Adama Musiuka, Stefana Nikiciuka i Sławomira Nazaruka nie wypaliła, ale w miedzy czasie padło wiele niestosownych słów pod adresem Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego.

Radni Forum Mniejszości argumentowali swój wniosek w oparciu o postać „Burego” – Rajmunda Rajsa i szufladkowali razem z nim wszystkich żołnierzy walczących z komunistami. Jest to haniebne postępowanie i uważam że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca nigdzie, a tym bardziej na posiedzeniach Rady Miejskiej.
Myśląc kategoriami radnych mniejszości, można by przyjąć, że z powodu konfidentów działających w szeregach „Solidarności”, związek ten nie powinien być sławiony, a nazwy obiektów i ulic z nim związane powinny zniknąć z przestrzeni publicznej, bo przecież przez donosicieli też ginęli niewinni ludzie.

Nonsensem były też twierdzenia radnych mniejszości, że „Bury” mordował przede wszystkim prawosławnych. W oddziale Rajmunda Rajsa było 30 do 40 procent żołnierzy wyznania prawosławnego co całkowicie wyklucza religijny charakter działań „Burego”. Continue reading „W Białymstoku będzie rondo
imienia „Żołnierzy Wyklętych””