Tag: raport Nowaka

Lista tajnych współpracowników SB pracujących na stanowiskach publicznych

teczki_d-150x150Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu, której albo ubiegania się, o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne

1. ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK; Bogdan; 1959; 24a; Komenda Główna Straży Granicznej; zastępca dyrektora
2. ADAMCZYK KRZYSZTOF; Stefan; 1950; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; wójt
3. ADAMCZYK RYSZARD; Marian; 1957; 37; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; zarządca państwowych magazynów usługowych
4. ADAMCZYK DARIUSZ; Józef; 1960; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
5. ADAMCZYK BOGUSŁAW; Kazimierz; 1957; 54,47; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy, radca prawny Continue reading „Lista tajnych współpracowników SB pracujących na stanowiskach publicznych”