Tag: Rafał Rudnicki

Ostatnia sesja rady miasta Białegostoku

rada miasta 23 czerwca 2014 r. odbyła się ostatnia sesja rady miasta Białegostoku, z zaskakującym wynikiem głosowania nad oceną prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W trakcie kadencji utracił on większość w radzie miasta, gdyż 5 radnych wybranych z list PO (Janina Czyżewska, Katarzyna Siemieniuk, Piotr Jankowski, Jacek Chańko, Mariusz Nahajewski) na skutek negatywnej oceny jego działalności i faktu że chcą prezentować dobro swoich wyborców odeszło z klubu PO, utworzyło niezależny klub radnych Białostoczanie 2014, a ostatecznie przyłączyło się do opozycyjnego klubu radnych PIS, który liczył w ten sposób 14 radnych – czyli połowę 28 osobowej rady.
Brakowało więc 1 głosu do większości niezbędnej by przegłosować uchwały przeciwko PO – np. przeciw sprzedaży MPEC, likwidacji „klikania” w miejskich autobusach, obniżce cen śmieci itp.
PO, by móc przegłosowywać swoje projekty uchwał musiało pozyskiwać (przekupstwem, szantażem zastraszaniem?) radnych spoza swojego klubu – tu zdrajcą okazał się Marcin Szczudło – dawniej PIS a obecnie Solidarna Polska prowadzący biuro Jacka Kurskiego, oraz radni wyrzuceni z SLD – Wiesław Kobyliński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamiatający POd dywan wszystkie afery PO (o których pisałem np. tutaj: https://niezaleznemediapodlasia.pl/absolutorium-podsumujmy-dzialalnosc-prezydenta-bialegostoku-tadeusza-truskolaskiego), który rok temu swoim głosem zapewnił Truskolaskiemu uzyskanie absolutorium i zapobiegł jego odwołaniu i radny Mikołaj Mironowicz wywodzący się z mniejszości prawosławnej, którego głos ku zaskoczeniu POzostałych radnych umożliwił sprzedaż MPEC, wbrew woli mieszkańców wyrażonej (w rzekomo nieważnym) referendum. Continue reading „Ostatnia sesja rady miasta Białegostoku”