Tag: prawo

Prawem w bezprawie!

Niniejszy post nie może być traktowany jako porada prawna ani jako fachowa wiedza prawnicza. Ale jeżeli jesteś stałym czytelnikiem moich publikacji, to doskonale o tym wiesz 😊

Czasami przychodzi taki moment, że trzeba wieczorem usiąść, odpalić sobie pod pisanie muzykę, a następnie zacząć pisać o prawie. Dzisiejszy temat:

„Domniemanie – osoba prawna, osoba fizyczna, organy osoby prawnej i jaki jest status prawny”.

Z góry zaznaczam, że to wszystko moje domniemanie, moja wykładnia prawna. Jak wiadomo dokonana wykładnia prawa, czyli dokonana interpretacja, dotyczy interpretatora i to on jest nią związany. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia interpretacji podawanych przez jakąś inną osobę prawną, jak np. Urząd Skarbowy.

Wykładnia prawa jak rzyć – każdy ma swoją. Profesorowie prawa też podlegają tej zasadzie i nawet gdzieś była paremia prawna na ten temat, ale nie chce mi się jej szukać. A jak ktoś wie, niech napisze, macie pod spodem takie pole do komentowania.

Już pisałem wcześniej, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym osoby prawne powstają na mocy wpisu do rejestru i moim zdaniem, akt urodzenia stanowi wpis do rejestru aktów urodzenia. W ten sposób powstaje osoba prawna Imię Nazwisko. Dla przykładu – Jan Kowalski.

Continue reading „Prawem w bezprawie!”

Przymuszanie pracowników do szczepień jest nielegalne

Przymuszanie pracownika do zaszczepienia się wyczerpuje znamiona kumulatywnego zbiegu przestępstw z art. 191 § 1 i 218 § 1a k.k.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzonej w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., ogłoszonej w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 października 1997 r., ostatnio zmienionej ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2009 Nr 114, poz. 946) Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. A zgodnie z art. 31 Konstytucji RP:

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Continue reading „Przymuszanie pracowników do szczepień jest nielegalne”