Tag: prawo naturalne

Strawman – Twój dowód osobisty

Naucz się trzymać swojego Chochoła na odległość😉😉😉

Twój Słomiany człowiek (Strawmann – Chochoł) to sztuczna osoba.

Twój Słomiany człowiek (Chochoł )to sztuczna osoba stworzona przez prawo w chwili urodzenia, przez wpisanie WIELKIMI LITERAMI twojego IMIENIA i NAWWISKA na twoim akcie urodzenia/dokumencie, który jest dokumentem własności i zbywalnym instrumentem. Twoje zgodne z prawem imię zostało zastąpione legalną fikcją, korporacyjnym oszustwem. Twoje imię nazwisko zapisane dużymi i małymi literami (Jan Kowal) było odpowiednie gdy osoba prawna – twoje imię i nazwisko zapisane SAMYMI WIELKIMI LITERAMI (JAN KOWAL), została zaadresowana, a zatem obie zostały uznane za jedno i to samo. Kiedy ty, Jan Marek kowal, legalna istota wyróżniasz się jako inna strona niż osoba prawna, ta dwójka zostanie rozdzielona.

Zgodnie z prawem, od urodzenia twoja sztuczna osoba była uważa na za niewolnika lub sługę kontraktowego różnych rządów federalnych, prowincjonalnych i miejskich na podstawie twojego aktu urodzenia wydanego przez Państwo, utworzonego przez państwo w imieniu twojej osoby „czapce” (w sensie mającego swojego Chochoła). Twój akt urodzenia został wystawiony, aby wystawca mógł ubiegać się o „wyłączny” tytuł do utworzonej osoby prawnej. Sytuacja pogarszała się dodatkowo, gdy dobrowolnie uzyskałeś prawo jazdy i numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego). Państwo jest nawet właścicielem twojego życia osobistego i prywatnego dzięki wydań innemu przez PAŃSTWO aktowi małżeńskiemu/zaświadczeniu małżeńskiemu wydanemu z imionami wielkimi literami.

Continue reading „Strawman – Twój dowód osobisty”