Tag: prawa pracownicze

Brzeszcze: Policyjne pałki i gaz przeciwko
demonstrującym w obronie
miejsc pracy (wideo)

brzeszczeMiasto Brzeszcze jest małym ośrodkiem w województwie małopolskim, liczącym nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Największym pracodawcą jest kopalnia węgla kamiennego. Stąd też plany likwidacji zakładu spotkały się z radykalną próba samoobrony nie tylko ze strony zatrudnionych w kopalni, ale także zwykłych mieszkańców.

Pod koniec maja KWK zapowiedziała restrukturyzację zakładu, przez co rozumieć należy częściową likwidacje miejsc pracy, przeniesienie kadry do innych kopalń bądź nawet likwidacje zakładu. Istnieniu tej kopalni zagraża planowany przebieg drogi ekspresowej S1, która docelowo ma łączyć przejście graniczne w Cieszynie-Boguszowicach z odcinkiem A1 w Pyrzowicach, gdzie znajduje się także port lotniczy. Ma ona bowiem przechodzić przez pola wydobywcze usytuowane w Brzeszczach. Likwidacja nowych miejsc pracy w prostej linii doprowadzić ma do zamknięcia całej kopalni. Jak stwierdził Stanisław Kłysz, pełniący funkcję szefa Solidarności w KWK Brzeszcze i wiceprzewodniczącego górniczej Solidarności: “Bez pracowników przygotowujących nowe fronty robót zostaje nam maksymalnie 1,5 roku fedrowania, potem zakład czeka częściowa lub całkowita likwidacja”. Continue reading „Brzeszcze: Policyjne pałki i gaz przeciwko
demonstrującym w obronie
miejsc pracy (wideo)”