Tag: okrągły stół

13 grudnia – pamiętajmy o syjonistycznych zbrodniach

13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

0002O7VKOSV4WANF-C116-F4

 

13 grudnia 1981r. syjonistyczni bandyci pod przywództwem W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (od 1945r.obydwaj służyli w IW, odpowiednik UB, IW działała w Wojsku Polskim) dokonali zbrojnego zamachu stanu.

To po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży, w tym ks. J. Popiełuszko, którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE. Continue reading „13 grudnia – pamiętajmy o syjonistycznych zbrodniach”

MSZ 253 tajne depesze
z roku 1989 – ciekawe !!!

plakatSzyfrówki przełomu

W rocznicę czerwcowych wyborów MSZ zaprezentowało 253 odtajnionych szyfrogramów, wysyłanych do Warszawy z polskich ambasad w Berlinie, Rzymie, Londynie i Paryżu. Depesze obejmują okres od stycznia do grudnia 1989 r.
W tym czasie w Polsce toczyły się obrady Okrągłego Stołu, przeprowadzono w części demokratyczne i wygrane przez opozycję wybory, doszło do powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, a w Europie rozpadł się obóz socjalistycznych państw i doszło do zjednoczenia Niemiec.

Nasi dyplomaci raportowali zebrane przez nich informacje i opinie odnoszące się do sytuacji w Polsce i w jej otoczeniu. Raporty pisane są przez dyplomatów, którzy zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego (historyk przeanalizował treść szyfrogramów na prośbę MSZ), komunistyczną ideologię mają w tyle głowy, ale tej, w pragmatycznym języku depesz z latach 80-tych, już się nie dostrzega. Ich waga dla historyków dyplomacji i naszych dziejów najnowszych jest wyjątkowa, bo wysyłane są zaraz po napisaniu. Nie są to wspomnienia spisywane po latach, czy też wywiady – rzeki. Stanowią cenny zapis działań polskiej dyplomacji, jej zainteresowań, a także pokazują jej personalne kontakty wśród zachodnich polityków i wysokich urzędników. Pokazują one też stosunki polsko – polskie, z miejscową emigracją i kontakty z przedstawicielami opozycji odwiedzającymi zachodnie kraje.

Pierwsze prezentowane szyfrogramy, ze stycznia 1989 r., dotyczą organizacji obrad okrągłego stołu, tyle, że nie obrad władzy i opozycji w ówczesnym Pałacu Namiestnikowskim, a obrad „polonijnego okrągłego stołu”. Była to jedna z ostatnich inicjatyw rządzącej wówczas ekipy, której celem było nie tyle pojednanie emigracji z władzami PRL, a wyciągnięcie ze środowisk polonijnych ile tylko się da dewiz, którymi chciano wesprzeć dołującą polską gospodarkę. Nasi dyplomaci toczyli też rozmowy w sprawie warunków umowy Polska – EWG. Chodziło o zniesienie lub zawieszenie w czasie niektórych kontyngentów i ograniczeń we wzajemnym handlu. Continue reading „MSZ 253 tajne depesze
z roku 1989 – ciekawe !!!”