Tag: Narewka Wołkowycki

NIEGDYŚ ZDRAJCA, DZIŚ „BOHATER”. (Współpracownik NKWD i Gestapo… patronem szkoły podstawowej!)

Odwiedziłam Narewkę.

To nieduża miejscowość przy bocznej trasie między Białymstokiem a Hajnówką. Ludzie gościnni, choć milkną, gdy zadaję precyzyjne pytania dotyczące znamiennych zdarzeń na przełomie lat 1944-45. Patronem tutejszej szkoły podstawowej jest Aleksander Wołkowycki, o którym czytamy na stronie szkoły:

Aleksander Wołkowycki
Aleksander Wołkowycki
współpracownik NKWD i Gestapo

Patron Szkoły Podstawowej Aleksander Wołkowycki – postać ta jest mocno związana ze szkołą i środowiskiem, świadczy o tym działalność w szerzeniu i propagowaniu oświaty i kultury w trudnych latach wojennych. Wpajał dzieciom i młodzieży wiarę w siłę i przyszłość nauki, oświaty i kultury.”[1]

oraz

Szkoła Podstawowa w Narewce rozpoczęła prace po latach okupacji od 1.09.1944r. Pierwszymi organizatorami zajęć szkolnych byli: Antyporowicz Włodzimierz, Wołkowycki Aleksander, Kruk Maria, Anatol Batura, Barmuta. W pierwszym roku szkolnym 1944-1945 było 10 oddziałów. Nauczanie odbywało się w języku polskim i białoruskim.”[2] Continue reading „NIEGDYŚ ZDRAJCA, DZIŚ „BOHATER”. (Współpracownik NKWD i Gestapo… patronem szkoły podstawowej!)”