„Mój rok 1980” – Spotkanie z autorem
książki Bernardem Bujwickim

Zapraszam na promocję książki  „Mój rok 1980” oraz rozmowy z Panem Bernardem Bujwickim....

Czytaj więcej