Marzec 1968: czy był to konflikt
Polacy – Żydzi?

Leszek Żebrowski Rozgorzała kolejna „dyskusja” o polskich „winach” i polskich „zbrodniach” popełnionych na swych sąsiadach i współobywatelach. Tym razem chodzi o wydarzenia zwane umownie...

Czytaj więcej