Tag: Marek Chodakiewicz

„Polsce trzeba „elit działania” a nie
„elit przetrwania”
– wykład profesora Marka Chodakiewicza
w Tarnowie, nasza relacja cz. 3

ch3Profesor zaczął od odpowiedzi na pytanie o podatność środowisk żydowskich na doktrynę komunistyczną i ustosunkował się do obiegowej opinii o szczególnie chętnym udziale osób o pochodzeniu żydowskim w działaniach aparatu sowieckiego ucisku, mianowicie w strukturach NKWD. Przytoczył dla zilustrowania swoich tez dane statystyczne i podał fakty historyczne. Następne pytania dotyczyły rozmaitych spraw, czasem dość odległych od siebie.
08.06.2013r.

Następna część spotkania z profesorem Markiem Chodakiewiczem w ramach funkcjonowania Wszechnicy Obywatelskiej i Narodowej w Tarnowie, zawiera dyskusję z publicznością. Odpowiadając na wiele pytań Profesor potocznym, wyrazistym językiem tłumaczył zasadnicze różnice pomiędzy lewicą a prawicą oraz wyjaśniał rozmaite kwestie. Continue reading „„Polsce trzeba „elit działania” a nie
„elit przetrwania”
– wykład profesora Marka Chodakiewicza
w Tarnowie, nasza relacja cz. 3″