Brzeszcze: Policyjne pałki i gaz przeciwko
demonstrującym w obronie
miejsc pracy (wideo)

Miasto Brzeszcze jest małym ośrodkiem w województwie małopolskim, liczącym nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Największym pracodawcą jest kopalnia węgla kamiennego. Stąd też plany likwidacji zakładu spotkały się z radykalną...

Czytaj więcej