Tag: list naukowców

Gender to nie nauka, lecz „ideologia”

genderList naukowców w sprawie „ideologii gender” w nauczaniu Kościoła i na uczelniach katolickich.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Hierarchowie Kościoła słusznie wytknęli zagrożenia „ideologii gender” dla naszego życia. Zwolennicy tej „ideologii” próbują wprowadzać niezorientowanych w błąd tłumaczeniami, że nie ma czegoś takiego, jak „ideologia gender”. Według nich są tylko naukowe badania prowadzone na wyższych uczelniach.

Jako pracownicy naukowi polskich uczelni dopowiadamy za naszymi biskupami wprost: „ideologia” gender, o której mówią pasterze Kościoła i tzw. studia gender, są tym samym. Szerzyciele propagandy gender i wykładowcy na tych, rzekomo naukowych, kierunkach, to często te same osoby. Od dawna wprowadzanie tych tzw. „studiów gender” w polskich uczelniach obserwujemy z niepokojem. Jest to tak naprawdę ośmieszanie polskiej nauki. Obecna debata jest dobrym momentem, by powiedzieć, że te pseudonaukowe przedsięwzięcia powinny z polskich uczelni zniknąć.

Sprawiedliwość wymaga jednak uczciwego postawienia sprawy. Polscy biskupi, by ich głos brzmiał wiarygodnie, muszą przede wszystkim zadbać o zlikwidowanie przyczółka „ideologii gender” w Katolickim Uniwersytecie Continue reading „Gender to nie nauka, lecz „ideologia””