Tag: komuna

MSZ 253 tajne depesze
z roku 1989 – ciekawe !!!

plakatSzyfrówki przełomu

W rocznicę czerwcowych wyborów MSZ zaprezentowało 253 odtajnionych szyfrogramów, wysyłanych do Warszawy z polskich ambasad w Berlinie, Rzymie, Londynie i Paryżu. Depesze obejmują okres od stycznia do grudnia 1989 r.
W tym czasie w Polsce toczyły się obrady Okrągłego Stołu, przeprowadzono w części demokratyczne i wygrane przez opozycję wybory, doszło do powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, a w Europie rozpadł się obóz socjalistycznych państw i doszło do zjednoczenia Niemiec.

Nasi dyplomaci raportowali zebrane przez nich informacje i opinie odnoszące się do sytuacji w Polsce i w jej otoczeniu. Raporty pisane są przez dyplomatów, którzy zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego (historyk przeanalizował treść szyfrogramów na prośbę MSZ), komunistyczną ideologię mają w tyle głowy, ale tej, w pragmatycznym języku depesz z latach 80-tych, już się nie dostrzega. Ich waga dla historyków dyplomacji i naszych dziejów najnowszych jest wyjątkowa, bo wysyłane są zaraz po napisaniu. Nie są to wspomnienia spisywane po latach, czy też wywiady – rzeki. Stanowią cenny zapis działań polskiej dyplomacji, jej zainteresowań, a także pokazują jej personalne kontakty wśród zachodnich polityków i wysokich urzędników. Pokazują one też stosunki polsko – polskie, z miejscową emigracją i kontakty z przedstawicielami opozycji odwiedzającymi zachodnie kraje.

Pierwsze prezentowane szyfrogramy, ze stycznia 1989 r., dotyczą organizacji obrad okrągłego stołu, tyle, że nie obrad władzy i opozycji w ówczesnym Pałacu Namiestnikowskim, a obrad „polonijnego okrągłego stołu”. Była to jedna z ostatnich inicjatyw rządzącej wówczas ekipy, której celem było nie tyle pojednanie emigracji z władzami PRL, a wyciągnięcie ze środowisk polonijnych ile tylko się da dewiz, którymi chciano wesprzeć dołującą polską gospodarkę. Nasi dyplomaci toczyli też rozmowy w sprawie warunków umowy Polska – EWG. Chodziło o zniesienie lub zawieszenie w czasie niektórych kontyngentów i ograniczeń we wzajemnym handlu. Continue reading „MSZ 253 tajne depesze
z roku 1989 – ciekawe !!!”

1 maja 2010 – my, ludzie pracy
obchodzimy nasze święto?!

Jak wynika z tekstu poniżej, to żydokomuna zainstalowała na całym świecie tzw. „Święto pracy”, a ludzie, jak to ludzie, lubią świętować i imprezować. Nikt nie zwraca uwagi na wartość i potrzebę świąt.
Dawniej zmuszano nas do uczestnictwa w pochodach, machania czerwonymi sztandarami i pozdrawiania sowieckich aparatczyków z polskimi nazwiskami, zainstalowanych u nas przez Moskwę, a teraz Moskiewskiej agenturze  jawnie oddajemy cześć grilują i bawiąc się pierwszego maja.
Jakby na to nie patrzeć, to mimochodem daliśmy sobie narzucić cudze święto.  Ja w ramach protestu, będę zapierniczał, aż do zmierzchu. Na pohybel komunie!!

Zacytuję tu ciekawe teksty, które znalazłem na żydowskiej stronie – http://ngwm.w.interia.pl/index.htm (Częstochowska Gmina Żydowska)

W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej
W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej
wielu Żydów w Polsce otwarcie i szczerze popierało nowy ustrój

Continue reading „1 maja 2010 – my, ludzie pracy
obchodzimy nasze święto?!”