Układ Magdalenkowy – relacja naocznego świadka

„PANOWIE KOROWCY UŻYWALI JĘZYKA BARDZO ORDYNARNEGO, GÓRNIK z DOŁU BYŁ przy NICH WTEDY CZŁOWIEKIEM...

Czytaj więcej