Przemilczana kolaboracja.
Jak ludność żydowska wzięła udział
w powitaniu wojska sowieckiego.
Z bronią w ręku

Nie miałem zamiaru zabierać głosu w dyskusji, która nastąpiła po ogłoszeniu przez prof. Jana T. Grossa książki „Sąsiedzi”, dotyczącej mordu na Żydach dokonanego w lipcu 1941 roku w miasteczku Jedwabne na Podlasiu. Przede...

Czytaj więcej