Tag: Kękuś

Dla kogo pracuje Seremet: Prokurator Generalny.

niewolnictwo-w-polsce-003Za błahy komentarz w internecie w Polsce można ścigać człowieka przez przeszło 10 lat, poddawać bezprawnym badaniom psychiatrycznym oraz umieszczać go w zakładach psychiatrycznych, a oni chcą jechać do Moskwy jak Borusewicz na pogrzeb rzekomego opozycjonisty niejakiego Niemcowa, który okazał się cwaniakiem odsuniętym od koryta. Niemcow również miał skłonności do spotykania się z kobietami z kręgów judeo-satanistycznych jak np. A. Lepper czy gen. Petelicki. Podobno tam gdzie dzieci szatana nie mogą tam kobietę wysyłają aby zwabić przyszłą ofiarę.

Gnoje zajmijcie się sprawami w Polsce, rolnicy strajkują, górnicy strajkują, idzie się do więzienia za treści zawarte w Petycji nr. 1248 do Parlamentu Europejskiego, 10 lat ścigają Pana dr. Z. Kękusia za nie swój komentarz w internecie, a wy zdrajcy Polski i Polaków u sąsiada prowokacji nie potraficie zidentyfikować. Żeby was piekło pochłonęło i z pewnością tam się spotkacie wraz z dziećmi szatana. /Ew. Św. Jana 8:44/

Polecam wspaniale udokumentowany dewiantyzm w Polsce jak na prawdziwego doktoranta przystało.

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

Dotyczy:

  1. Wniosek – na podstawie art. 69 i art. 66.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze oraz wniosku prokuratora generalnego z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. PG VII G 021/30/14, do prokuratora apelacyjnego w Warszawie Dariusza Korneluka w sprawie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Izabeli Szumowskiej – o wszczęcie przez prokuratora generalnego postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony z powodu oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa określonego w art. 2 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112 poz. 1198, ze zm./ oraz art. 44.2 i art. 44a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

  2. Wniosek – na podstawie art. 54.1 i art. 61.1 Konstytucji – o doręczenie mi kopii pisma, z pieczęcią Biura Prokuratora Generalnego poświadczającą za oryginał na każdej ze stron, które prokurator generalny skierował do Radosława Sikorskiego po wydaniu przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Izabelę Szumowską postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie antysemickich komentarzy pod jego adresem.

  3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I i II bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.

  4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Continue reading „Dla kogo pracuje Seremet: Prokurator Generalny.”