Tag: Katownie UB

Cmentarz przy chlewni

IPN Kopernika Białystok
foto. R.Sobkowicz/Nasz Dziennik

Archeolodzy dokonali tego odkrycia czwartego dnia prac poszukiwawczych na terenie ogrodu dawnego Więzienia Karno-Śledczego Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kopernika w Białymstoku.

Miejsce, w którym łyżka koparki odsłoniła ludzkie szkielety, to wąski pas ziemi usytuowany w zaułku, między budynkiem gospodarczym a ogrodzeniem więziennego parkingu. W czasach, kiedy funkcjonowało tu więzienie UB, w pobliżu znajdowała się chlewnia.

Odkrycie mogiły w tej lokalizacji potwierdziło zeznania nieżyjącego już Czesława Wiszowatego, który na początku lat 60. widział, jak robotnicy więzienni budujący silosy za chlewnią wykopali wiele szczątków ludzkich.

– Odkrycia zbiorowego pochówku udało się dokonać dzięki zeznaniom świadków oraz materiałom archiwalnym, głównie utworzonym przez struktury podziemia niepodległościowego – mówi kierujący pracami prokurator Zbigniew Kulikowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku. Continue reading „Cmentarz przy chlewni”

Tu mordował UB

Adam Białous Białystok

Według kierownika badań prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, teren badań jest bardzo trudny (FOT. M. MAREK)
Według kierownika badań prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, teren badań jest bardzo trudny (FOT. M. MAREK)

To może być przełom w śledztwie. Około godz. 15.30 archeolodzy znaleźli wczoraj na terenie katowni Urzędu Bezpieczeństwa w Białymstoku pierwszą kość ludzką.

Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego UB w Białymstoku rozpoczęto w sektorze, w którym w lipcu zostały odnalezione trzy szkielety ludzkie.

Obszar ten wyznaczono na podstawie zeznań nieżyjącego już świadka oraz materiałów archiwalnych, m.in. Zrzeszenia WiN. Teren dawnego ogrodu katowni UB przy ulicy Kopernika podzielono na 5 sektorów. – Sektory, od których zaczęliśmy, obejmują obszar 30 na 60 metrów. To tu w lipcu grupie prof. Krzysztofa Szwagrzyka udało się odnaleźć trzy szkielety ludzkie oraz pewne przedmioty. W najbliższych dniach spodziewamy się otrzymać z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku wyniki badań tych znalezisk – mówi kierujący pracami prokurator Zbigniew Kulikowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku.

Prace prowadzone są metodą odkrywkową, na podstawie wskazań georadaru, którym badano ten teren w lecie. Ziemia jest przesiewana sitami, a każda znaleziona cząstka kostna sprawdzana. Odkryte kości ludzkie trafią do Zakładu Medycyny Sądowej. Prace wykonuje zespół IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, który wczoraj osobiście nadzorował archeologów, antropologów i innych specjalistów. Continue reading „Tu mordował UB”