Tag: III Dni Godności Życia

Z troski o życie

SAMSUNG DIGITAL CAMERAPrzed kilkoma dniami zakończyły się Trzecie Dni Godności Życia oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa Otoczmy Troską Życie pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego. Zorganizowana została przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej UwB oraz Podlaski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy współudziale m. in. Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz  Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Trzy sesje poświęcone kolejno[1]: obronie życia nienarodzonych, rodzinie jako naturalnemu środowisku wzrastania człowieka oraz prawu człowieka do naturalnej śmierci wzbudziły szczególne emocje – prelegentów, uczestników, a także adwersarzy, Continue reading „Z troski o życie”