Tag: II Edycja Polskie Kresy

II Edycja Polskie Kresy
relacja wideo

Image1II Edycja Polskie Kresy odbyła się pod honorowym patronatem ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Głównym punktem programu było odsłonięcie portretu Tadeusza Jasińskiego.

Bohaterskiego młodzieńca który w 1939 roku bronił Grodna przed sowieckim najeźdźcą.
Poniżej cytat o Tadziu Jasińskim znaleziony na Wikipedii:

„Tadeusz był synem służącej Zofii Jasińskiej, półsierotą, wychowankiem Zakładu Dobroczynności. W czasie sowieckiego ataku rzucił koktajl Mołotowa na nacierający czołg sowiecki, ale zapomniał go zapalić. Schwytany przez Sowietów, został skatowany i przywiązany jako żywa tarcza do czołgu. Odbity przez Polaków, skonał w rękach matki, która zdążyła mu powiedzieć: Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca! Ułani z chorągwiami! Śpiewają!!!” Continue reading „II Edycja Polskie Kresy
relacja wideo”