Nie można karać osoby zdrowej za niezasłanianie ust i nosa

Ograniczanie praw i wolności w aktach podustawowych jest nieskuteczne. Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 czerwca 2020 r. II W 71/20 o odmowie wszczęcia postępowania o...

Czytaj więcej