Tag: Bóg Honor Ojczyzna

17 rocznica ekshumacji oraz 10 rocznicy
odsłonięcia Pomnika poświęconego
Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego

pomnik_poswiecenie
Tadeusz Waśniewski
(foto: Andrzej Guzowski)

Dwudziestego drugiego czerwca 2013, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona 17 rocznicy ekshumacji oraz 10 rocznicy odsłonięcia Pomnika poświęconego Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego.
Organizatorami uroczystości, byli:

– Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
– Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
– Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej
– Zarząd Główny Rodziny Żołnierzy Wyklętych.

Po uroczystościach odbyła się Msza Święta w starym kościele przy Katedrze w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego.

Niestety nie mogłem uczestniczyć w uroczystościach z kamerą, ale mam możliwość zamieszczenia zdjęć i tekstu przemówienia Pana Tadeusza Waśniewskiego.
(Dziękuję Panu Waśniewskiemu za możliwość pokazania materiału) Continue reading „17 rocznica ekshumacji oraz 10 rocznicy
odsłonięcia Pomnika poświęconego
Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego”