Afery które nigdy nie znalazły
zainteresowania organów ścigania.

W tekście poniżej znajduje się stwierdzenie, że żadne organa ścigania (a służb mamy pod dostatkiem) nie zainteresowały się tzw prywatyzacją gospodarki polskiej. Ja odczuwam to jako zwykłą kradzież. Napisałem zwykła? Powinno być...

Czytaj więcej