Adam Michnik: Wywodzę się ze środowiska
żydokomuny. Bycie komunistą oznaczało
przynależność do pewnej kultury

Wyznanie kreatora III RP którego mianowali okrągłostołowi zdrajcy: (…) Jak na pewno wiecie, środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna. To jest żydokomuna w sensie ścisłym, bo moi rodzice wywodzili się ze...

Czytaj więcej