piszący : BABINICZ Krzemieniec Podlaski NSZ, dn.24.03.2013

  27 marca 1945 NKWD aresztowało 16 osób (całe kierownictwo Podziemnego Państwa Polskiego). Wydarzenie bez precedensu w historii stosunków międzynarodowych. Koalicjant aresztuje najwyższe władze drugiego koalicjanta. Perfidne nie po raz pierwszy zachowanie władz sowieckich skutkowało zmanipulowaniem, a w rezultacie aresztowaniem delegatów przybyłych na naradę.27 marca, do wskazanej przez funkcjonariuszy radzieckich willi w Pruszkowie udali się wicepremier Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący Rady Jedności Narodowej Pużak i członek Krajowej Rady Ministrów z ramienia PPS Antoni Pajdak.      Potem przybyli tam także Eugeniusz Czarnowski, członek Rady Jedności Narodowej ze Zjednoczenia Demokratycznego i gen. L.Okulicki. Pozostali biorący w dwudniowym spotkaniu to :Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, Zbigniew Stypułkowski i Aleksander Zwierzyński ze Stronnictwa Narodowego,Józef Chaciński i Franciszek Urbański ze Stronnictwa Pracy, Adam Bień, Kazimierz Bagiński i Stanisław Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego oraz Eugeniusz Czarnowski i Stanisław Michałowski ze Zjednoczenia Demokratycznego.
Wszyscy podstępnie wpadli w pułapkę i aresztowani przez NKWD. Następnego dnia z Okęcia przetransportowani do Moskwy.
Sowieci w pierwszych dniach po porwaniu zaprzeczali na forum międzynarodowym całemu zajściu twierdząc, że taka sytuacja z ich udziałem nie miała miejsca. Dopiero 5 maja Sowieci oficjalnie poinformowali o aresztowaniu Polaków pod zarzutem prowadzenia działań dywersyjnych na zapleczu armii sowieckiej. Po trzymiesięcznych przesłuchaniach i „zmiękczaniu” na Łubiance przyszedł czas na pokazowy proces.18 czerwca 1945 rozpoczął się spektakl a’la model sowiecki z pogwałceniem wszelkich praw jakie występują w  krajach demokratycznych.


„Proces Moskiewski”;  gen.płk.Ivanow ps.Ivan Sierow szef SMIERSZ-a;   gen.Okulicki -Łubianka

Oskarżenia w procesie wysuwane przez sowietów były absurdalne i spreparowane, mające na celu zdyskredytowanie legalnych władz RP w społeczeństwie i światowej opinii publicznej. Wyroki zapadłe w „Procesie Moskiewskim” zostały przyjęte przez mocarstwa zachodnie potulnie bez sprzeciwów by nie drażnić „Czerwonego niedźwiedzia”….

           BABINICZ , Krzemieniec Podlaski NSZ, 23.03.2013, 23:40