Sąd ma dużo czasu!

Postanowienie bezprawne wydano 10 kwietnia 2014 roku ! Doręczono pokrzywdzonym prawidłowo 16 maja 2014 roku, bowiem wcześniej wysłano je celowo do hurtowni, podobnie jak nieprawidłowo wysłano Wezwanie – Groźbę na pseudo badania całej rodziny do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego !

 

„Bezprawne zabieranie rodzicom dzieci przez Sądy Rodzinne w Polsce to jest anty polskie bezprawie, które pozostało z totalitarnego systemu i działa nieprzerwanie w podziemiu.” – Piotr Moskwa

 

Szczecin. Polska. W wyniku otrzymanej informacji w dniu 27 maja 2014 roku, z Sądu Rejonowego w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 16 odnoszącej się do sprawy o sygnaturze akt VIII RNsm 1650/13 prowadzonej przez sędzie Annę Bilińską-Czyżyk – zmierzającą do planowanego podstępnie (czytaj: przestępczego działania z premedytacją) zabrania dzieci Teresie i Piotrowi Moskwa – ten dowiedział się iż sprawa Zażalenia rodziców nie została przekazana do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 

Jak się okazuje w tej chwili „trwa rozpatrywanie” Skargi przez Prezesa Sądu Rejonowego – złożonej na całe postępowanie sędzi Anny Bilińskiej-Czyżyk, dokładnie dnia 28 kwietnia do Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie.

 

W ramach tej samej informacji Piotr Moskwa dowiedział się, że Skarga musi być rozpatrzona do końca miesiąca maja.

Dopiero po tym terminie Zażalenie wnoszące o uchylenie bezprawnego Postanowienia – wydanego przez sędzię Annę Bilińską-Czyżyk – będzie wraz z aktami przekazane do Sądu Okręgowego.

 

Historia bezprawia w skrócie

Jak widać terror sądowy wobec Teresy i Piotra Moskwy trwa. Wszystko rozpoczęło się w Gimnazjum przy ul. Romera 2 w Szczecinie, po kilku kłamstwach oraz kilku dniach nieobecności w szkole 13-letniej dziewczynki, w październiku 2013 roku. Dnia 31-go października urzędnicy MOPR z ul. Kaszubskiej 30 w Szczecinie, w liczbie pięć osób, będąc w domu wymienionych ustalili iż to, co mówiła córka – jest nieprawdą. Zawiadomiono Sąd Rodzinny. Sędzia Anna Bilińska-Czyżyk – nie zamierzała automatycznie badać tych okoliczności, wyjaśnić i zamknąć temat. Postanowiła za to zaocznie dać rodzinie kuratora – ograniczając im prawa rodzicielskie w okresie listopada 2013 roku. Do sprawy całej dorobiono pomówienia urzędników, jak wynika z całych akt niniejszej sprawy, które skopiował Piotr Moskwa.

Sędzia Anna Bilińska-Czyżyk wyznaczyła pierwszą rozprawę przeciwko Teresie i Piotrowi Moskwa na 9 kwietnia 2014 roku. Około 2 tygodni przed sprawą powiadomiła przy pomocy kuratora sądowego Anny Kacalak – Teresę i Piotra Moskwa o Wezwaniu na pseudo badania w dniu 8 kwietnia 2014 roku do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego – pod groźbą doprowadzenia przez Policję !

Warto przy tym powiedzieć iż wcześniej Wezwanie – Groźba było wysłane pocztą na nieprawidłowy adres. To samo zrobiła sędzia po raz drugi, kiedy wysłała Postanowienie o zabraniu dzieci rodzicom !

Można przyjąć iż pierwszy raz to mogła być pomyłka. Drugi raz to już jest perfidnie wyrachowana robota !

 

W dniu 8 kwietnia 2014 roku na miejscu w RODK, czyli Wezwania – Groźby szczególnie znanej wszystkim Polakom z okresu bezprawia PRL – Teresa i Piotr Moskwa odmówili „badania” powołując się na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnego dnia, czyli 9-go kwietnia na rozprawie sędzia Anna Bilińska-Czyżyk odpowiedziała na wniosek Piotra Moskwy o przedstawienie Uzasadnienia o konieczności badania pozwanych i ich dzieci – stwierdzając – iż nie musi niczego uzasadniać, tylko wydaje decyzje.

Piotr Moskwa nie uwierzył w słowa sędzi Anny Bilińskiej-Czyżyk.

Sędzia Anna Bilińska-Czyżyk wyznaczyła kolejną rozprawę na 22 października 2014 roku.

Wyznaczyła również na 20 maja 2014 roku wysłuchanie córki, która swym zachowaniem spowodowała: prawdziwe polowanie na całą rodzinę pokrzywdzonych.

Oznacza to dokładnie iż w okresie 7 miesiąca od wydarzenia i wyjaśnienia kłamstwa 13-sto letniej dziewczynki przez urzędników z MOPR w Szczecinie – postanowiła z nią rozmawiać o tym !

 

Dnia 10 kwietnia 2014 roku w domu Teresy i Piotra Moskwy odbyły się po 6 miesiącach od kłamstwa córki „oględziny” – wyznaczone podczas rozprawy dzień wcześniej, po których sędzia Anna Bilińska-Czyżyk wydała Postanowienie o zabraniu rodzicom dwóch córek do Placówki Opiekuńczej.

Jak też przeczuwał Piotr Moskwa, nadto mając dużo zdobytych już informacji, sędzia zaplanowała zabrać jemu i żonie dzieci. W aktach sprawy znalazł dowody iż sędzia szukała rodziny zastępczej. W aktach sprawy znalazł dowody bezprawia sądowego. Znalazł też odpowiedź dotyczącą przyczyn kierowania jego całej rodziny na psudo naukowe badania w RODK, czego jak stwierdziła sędzia w dniu 8 kwietnia 2014 roku – nie ma !

Trudno zatem nie mówić iż w Polsce mamy do czynienia z bezprawiem w Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Mówienie ludziom o sprawiedliwości sądów w Polsce jest zwykłem kłamstwem. Piotr i Teresa Moskwa są kolejnymi ofiarami sądowego bezprawia, które się miało skończyć po roku 1989.

Po wielu latach pozornie Wolnej i Sprawiedliwej Polski – widać już dokładnie iż w Polsce masowo tworzy się bezprawie z tzw. podziemia, w którym działają ludzie w oparciu o stalinowski system bezprawia.

 

W ważnym interesie publicznym

 

Dziennikarskie Biuro Śledcze

Ściganie Zbrodni Stalinowskich Przeciwko Narodowi Polskiemu i Narodom Europy

Przestępstwa sądowe, bez przedawnienia, czas ścigania okres: 1945-2014

Źródło: www.infoekspres.pl